Suomalaiset pankit vahvassa kunnossa kituuttavasta talouskasvusta huolimatta

10.9.2016 klo 09:55 Kotimaa KD Lehti

Finanssivalvonnan julkaisemien tuoreiden tietojen mukaan Suomen pankki- ja työeläkesektorin vakavaraisuus on hyvällä tasolla.

Finanssivalvonnan mukaan pankkisektorin kannattavuutta heikensi ensisijaisesti tuottojen lasku, mutta myös kulut kasvoivat.

– Kansantalouden heikonpuoleisesta tilasta huolimatta Suomen pankkisektori on vahvassa kunnossa

Tuottojen lasku johtui pääasiassa edellisen vuoden poikkeuksellisen hyvien arvopaperikaupan ja sijoitustoiminnan tuottojen putoamisesta huomattavasti alhaisemmalle tasolle.

Arvonalentumiset ja järjestämättömien saamisten määrä säilyivät alhaisella tasolla, vaikka Suomen talouskehitys on ollut heikkoa.

– Kansantalouden heikonpuoleisesta tilasta huolimatta Suomen pankkisektori on vahvassa kunnossa, kuten uusimmat tiedot vakavaraisuudesta ja järjestämättömistä saamisista kertovat.

– Euroopan pankkiviranomaisen kesällä julkistamat stressitestitulokset lisäksi osoittavat, että suurimpien Suomessa toimivien pankkien vakavaraisuus ei ole uhattuna, vaikka talouskehitys jäisi jatkossa selvästi ennustettua huonommaksi, FK:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila kertoo.

Finanssivalvonnan tietojen mukaan työeläkesektorin sijoitustoiminnan tuotot jäivät nollaan. Toisen neljänneksen positiivisilla tuotoilla katettiin ensimmäisen neljänneksen aikana syntyneet tappiot.

Ylös