SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: ”Koulutettu lähihoitaja on suomalaisen yhteiskunnan peruspilari”

3.10.2016 klo 11:56 Politiikka Samuli Rissanen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan koulutuksella on suuri merkitys laadukkaan vanhustenhoidon turvaamisessa. Lähihoitajakoulutukseen tulisi hänen mukaansa valita työhön soveltuvimmat henkilöt.

– On sääli, että moni oppilaitos on luopunut soveltuvuuskokeista. SuPerin mukaan soveltuvuuden varmistaminen koulutukseen hakuvaiheessa ja soveltuvuuden jatkuva arviointi läpi koulutuksen ovat edellytyksiä hyvälle hoidolle, Paavola kirjoittaa.

Koulutettu ja osaavan lähihoitaja on sitoutunut alan ammattietiikkaan, omaa hyvät tiedot ja taidot perushoidosta sekä sairauksien hoidosta. Koulutettu hoitaja hahmottaa asiakkaan elämäntilanteen kokonaisuutena

Hänen mukaansa koulutettu hoitaja maksaa itsensä takaisin muun muassa ennaltaehkäisemällä kalliita hoitovirheitä.

Koulutettu ja osaavan lähihoitaja on sitoutunut alan ammattietiikkaan, omaa hyvät tiedot ja taidot perushoidosta sekä sairauksien hoidosta. Koulutettu hoitaja hahmottaa asiakkaan elämäntilanteen kokonaisuutena.

– Lähihoitaja on myös lääkehoidon ammattilainen. Lääkehoidon lisäksi hän seuraa lääkkeiden vaikutuksia. Ammattitaitoinen hoitaja huolehtii osaltaan tiedonkulusta ja viestii ammatillisesti, Paavola muistuttaa.

Hänen mukaansa ei ole sama kuka vanhuksia hoitaa vaan vanhustenhoitotyö vaatii vahvaa ammattiosaamista. Ikääntyneen hoidon erityistä osaamista on Paavolan mukaan kyky havaita fysiologisia muutoksia, tukea ikääntyneen toimintakykyä ja voimavaroja sekä turvata psykososiaalinen hyvinvointi.

– Myös muistisairauksien tuntemus ja muistisairaan arvostava kohtaaminen ovat hyvin keskeisiä osaamisalueita vanhustyössä. Koulutukseen kuuluu myös lähestyvän kuoleman tunnistaminen ja kuolevan sekä läheisten tarpeisiin vastaaminen, hän kertoo.

Koulutetun hoitajan laatutekijöihin kuuluu sekin, että tämä arvostaa omaa työtään ja vanhuksia sekä tekee yhteistyötä omaisten ja läheisten kanssa.

– Lähihoitaja tuntee asiakkaan verkostot ja palvelujärjestelmän ja hyödyntää niitä asiakaslähtöisesti.

– Hän huolehtii jatkuvasta kouluttautumisesta uusien asioiden edessä ja jakaa osaamistaan. Digitalisaatio ja uusi teknologia valtaavat alaa myös hoitoalalla. Koulutus antaa valmiuksia hyödyntää ja kehittää hyvinvointiteknologiaa ikääntyvien hyväksi, Paavola listaa.

Lisäksi hän muistuttaa, että sekä asiakkaissa että työntekijöissä on yhä enenevässä määrin eri kulttuuritaustaisia. Ammattitaitoisen hoitajan on tunnistettava eri kulttuurien erityispiirteitä ja oltava suvaitsevainen erilaisuutta kohtaan.

– Koulutettu lähihoitaja on suomalaisen yhteiskunnan peruspilari. Hän kykenee työskentelemään erilaisissa ja vaihtuvissa toimintaympäristöissä laaja-alaisen osaamisensa pohjalta.

SuPer järjestää mielenilmauksen Helsingissä hyvän vanhustenhoidon puolesta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer vastustaa maan hallituksen suunnitelmaa pienentää vanhustenhoidon vähimmäishenkilöstömitoitusta 0,4:ään. Sillä ei SuPerin mukaan pystytä turvaamaan edes perushoitoa. SuPerin mielestä jo nykyinen minimimitoitus 0,5 on riittämätön. SuPer järjestääkin Arvon mekin ansaitsemme-mielenilmauksen torstaina 6. lokakuuta klo 17. alkaen Kansalaistorilla Helsingissä.

Ylös