”Vihapuheesta tulee helposti itseään toteuttava ennustus”

5.10.2016 klo 15:09 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien mielestä rasismia vastaan taistellaan parhaiten, kun estetään kansan kahtiajakautuminen ja nuorten syrjäytyminen. Vihapuhe luo turvattomuutta ja muuttuu helposti itseään toteuttavaksi ennustukseksi. Poliisi tarvitsee lisäresursseja; ensi vuonna poliisimiesten määrä tippuu alle 7000, jota on pidetty kipurajana.

Kristillisdemokraatit on vakavasti huolestunut poliisin resurssien riittävyydestä ja samalla sisäisen turvallisuuden heikkenemisestä. Kristillisdemokraattien kansanedustaja, entinen sisäminsteri Päivi Räsänen muistuttaa, että hallituksen asettamilla menokehyksillä poliisien määrä uhkaa vähetä yli 200 poliisilla ja 7000 poliisin raja alittuu jo ensi vuonna.

Räsäsen mukaan poliisin resurssien väheneminen vaikuttaa myös väkivaltaisten ääriliikkeiden vastaiseen taisteluun. Radikalisoitumisen edettyä pitkälle ei pehmeistä keinoista enää ole apua, vaan turvallisuusuhan torjumiseksi tarvitaan resursseja ja toimivaltuuksia.

– Jokaisen ihmisen täysi ihmisarvo ei ole meille mielipide vaan luovuttamaton vakaumus

Rasistisia ääriliikkeitä koskevassa ajankohtaiskeskustelussa Räsänen arvioi, että pelkät eduskunnassa lausutut korulauseet eivät riitä ääriliikkeiden torjumiseen.

– Siihen ei myöskään riitä muutaman poliisin siirtäminen kentältä netin ääreen. Keskeistä on, että poliisilla on maanlaajuisesti riittävät henkilöstövoimavarat, jotta se voi hoitaa hyvin tehtävänsä ja puuttua ilmenneisiin uhkatekijöihin ajoissa.

Tämän vuoksi Räsänen jätti viime perjantaina KD-ryhmän puolesta talousarvioaloitteen 22 miljoonan euron lisäyksestä poliisin määrärahoihin. Kristillisdemokraatit esittävät neljää miljoonaa euroa harmaan talouden torjuntaan ja 18 miljoonaa yleiseen poliisitoimintaan.

Pelkät poliisivoimat eivät kuitenkaan riitä vaan asenteiden ja arvojen on muututtava.

– Vihapuhe synnyttää vihatekoja. Erityisesti meillä päättäjillä on iso vastuu siinä, miten käytämme sanoja, Räsänen sanoo.

Hän alleviivasi, että Kristillisdemokraatit ei hyväksy rasismia eikä muutakaan ajattelua, jossa jonkin ihmisryhmän ihmisarvo kyseenalaistetaan.

– Jokaiselle ihmiselle kuuluva täysi ihmisarvo ei ole meille mielipide vaan luovuttamaton vakaumus.

Räsänen muistutti, että vihapuhe heikentää demokraattista yhteiskuntaa.

– Avoimen rasistinen puhe luo pelon ilmapiiriä, joka heikentää maahanmuuttajien mahdollisuuksia ja ehkä myös halua tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

– Kärjistävistä lausunnoista tulee hyvin helposti itseään toteuttava ennustus. Rasismin aikaansaamasta kielteisestä kehästä seuraa syrjäytymistä ja houkutusta radikalisoitumiseen ja rikolliseen elämäntapaan.

Kansan kahtiajakautuminen huolettaa Kristillisdemokraatteja. Räsäsen mukaan ääriliikkeisiin ajautumisen taustalla on usein syrjäytymistä ja näköalattomuutta. Kielteisen kehän kääntäminen myönteiseksi vaatii yhteisöllisten työtapojen tuomista kouluihin, tehokasta kotouttamista sekä toimia nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

– Jakautunut kansakunta on heikko kansakunta. Tarvitsemme puheenvuoroja ja äänenpainoja, joissa erilaisia mielipiteitä kuunnellaan ja kunnioitetaan, erilaisia ihmisiä arvostetaan ja joissa pidetään huolta, että kaikki pysyvät kyydissä mukana.

– Olemme liian pieni kansa siihen, että joku suljetaan joukosta pois. Vikojen ja erimielisyyden etsimisen ja korostamisen sijaan huomiota pitää kiinnittää asioihin, jotka meitä yhdistävät. Näitä asioita on runsaasti, Räsänen muistutti.

Hän toivoo, että viime aikaisista synkistä tapahtumista alkaisi myönteinen kehitys, jonka myötä jokaiselle ihmisyksilölle kuuluva ihmisarvo palautetaan jälleen yhteiskunnan perusperiaatteeksi ja sitä toteutetaan myös käytännön elämässä.

Ylös