”Vanhempainvapaiden pitäisi vauhdittaa ura- ja palkkakehitystä eikä päinvastoin”

6.10.2016 klo 10:19 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus kehottaa kaikkia kirjaamaan käytetyt äitiys-, isyys-ja hoitovapaat työhistoriaansa.

Naiset jäävät jälkeen työelämässä sekä urakehityksessä äitiys- ja hoitovapaiden vuoksi. Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Sari Tanuksen mielestä asia voisi olla päinvastoin, sillä äitiys- ja hoitovapaat opettavat arvokkaita ja ainutlaatuisia asioita myös työelämää ajatellen.

Työantajia Tanus suosittaa antamaan rekrytoinneissa lisäpisteitä äitiys-, isyys- ja hoitovapaista

– Jaksot laajentavat käsityskykyämme, opettavat monen muuttujan ongelmanratkaisua, levollisuutta, ennakointia, järjestelykykyä, nopeaa reagointia, väsymyksen sietoa.

Tanus suosittelee kaikkia kirjaamaan käytetyt äitiys-, isyys-ja hoitovapaat työhistoriaansa.

– Työhaastatteluissa on hyvä nostaa esiin nuo jaksot, jolloin on saanut ainutlaatuista käytännön oppia hyödynnettäväksi myös työelämässä.  Monille työnantajille tämä voi kuulostaa uudelta, mutta asenteiden parantamiseksi ja arvostuksen lisäämiseksi meidän on nostettava arvokkaat asiat esiin.

Työantajia Tanus suosittaa antamaan rekrytoinneissa lisäpisteitä äitiys-, isyys- ja hoitovapaista.

– Työkokemuksena ne varmasti vastaavat monessa muussa yrityksessä tehtyjä jaksoja.  Samoin palkkaa määritettäessä suosittelen huomioimaan lasten kanssa käytetyt jaksot palkkaluokkaa nostavina jaksoina, Tanus ehdottaa.

Hänen mukaansa äitiys, isyys ja lasten kanssa käytetty aika on saatava takaisin niille kuuluvaan arvoonsa.

– Työtä haettaessa niiden kuuluisi vauhdittaa työhön pääsyä, uralla etenemistä ja hyvää palkkaa eikä päinvastoin. Tämä kaikki koskee myös adoptioäitejä ja adoptioisiä ja heidän tärkeää työtään.

Ylös