Politiikkaa tieteeseen pohjautuen

23.10.2016 klo 09:03 Pääkirjoitukset Esa Erävalo

Makeisverosta luopuminen lisää ongelmia, joihin hammaslääkärit ja lihavuustutkijat (Hammaslääkäriliitto, THL, Evira, Valtion ravitsemusneuvottelukunta) ovat kiinnittäneet huomiota ja esittäneet tilalle terveysperusteista sokeriveroa. Hallituspuolueet kuuntelevat ilmeisesti enemmän elintarviketeollisuutta.

Miksi tiedettä ei uskota? Kyse on arvoista. Ihmisten hyvinvoinnin sijaan etusijalle asetetaan muutaman yrityksen voittomarginaali tai kenties ideologinen ajatus, että yksilöiden pitää saada itse päättää ”vapaasti”, ikään kuin kaikki kykenisivät hallitsemaan riippuvuutensa.

Toivoa ovat viime aikoina tuoneet Helsingin Sanomien artikkeli ja pääkirjoitus siitä, kuinka Ruotsi on tehnyt alkoholipolitiikassaan Suomea parempia ratkaisuja, tai kolmen kokoomuslaisen sote-vaikuttajan ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan äskettäinen asettuminen KD:n rinnalle sokeriveroa ajamaan.

KD on tehnyt useita esityksiä tutkimusrahoituksen kasvattamiseksi ja pohjaa esityksensä tieteeseen aina kun se on mahdollista.

Tiede ja arvot liittyvät yhteen. Jos arvot ovat terveet, eli etualalle asetetaan esimerkiksi ihmisten terveys eikä yritysten voitot, voidaan tehdä tieteen mukaisia päätöksiä. Tiede ja kristillisdemokraattiset arvot tukevat toisiaan. KD on tehnyt useita esityksiä tutkimusrahoituksen kasvattamiseksi ja pohjaa esityksensä tieteeseen aina kun se on mahdollista.

Moni kristillisdemokraateista on tullut politiikkaan ammateista, vapaaehtoistyöstä tai sellaisista omakohtaisista kokemuksista, joissa alkoholin haitat nähdään ruohonjuuritasolla. Käytännön kokemus ja tutkimustieto ovat terveyttä edistävien aloitteiden taustalla.

Politiikkaa pitääkin tehdä parhaan tutkimustiedon pohjalta ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi, ei bisnesajattelun pohjalta ihmisten heikkouksia hyödyntäen. Nyt on ajankohtaista toimia sokeriveron aikaansaamiseksi, tupakan hinnan korottamiseksi ja sen estämiseksi, että alkoholilain uudistuksessa alkoholin saatavuus kasvaa ja kulutus lisääntyy. Uutena harkintaan voisi ottaa kovien rasvojen verotus.

Ylös