Helsingissä pohdittiin Euroopan unohdettuja juuria ja unionin alkuperäistä näkyä

19.11.2016 klo 20:12 Politiikka Evamaria Kyllästinen

Helsingin Hotelli Presidentissä järjestettiin 19.11. seminaari ”Kristillisen politiikan tulevaisuus Suomessa – Euroopan kristilliset juuret”.

Seminaari järjestettiin Jeff Fountain’n kirjan ”Juuret syvällä” julkistamistilaisuuden yhteyteen. Fountain on Alankomaista ja hän on perustanut Centre for European Studies –keskuksen, joka toimii YWAM:n kansainvälisen yliopiston yhteydessä. Fountain on myös Hope for Europe Round Table –liikkeen puheenjohtaja.

KD:n kansanedustaja Antero Laukkanen, joka on CPFE:n hallituksessa (Christian Political Foundation for Europe), toimi seminaarin isäntänä ja moderaattorina. Puhujina seminaarissa olivat Fountain’n lisäksi arvotutkija Anneli Portman Helsingin yliopistosta, KD:n puheenjohtaja Sari Essayah ja Jonathan Chaplin Kirby Laing Institute for Christian Ethics instituutiosta.

KD:n think-tank Kompassi oli mukana tapahtuman järjestämisessä.

Seminaarissa keskeisenä teemana oli Euroopan unohdetut juuret ja unionin alkuperäinen näky.

Portman pohti esityksessään kansallisen identiteetin merkitystä. Kansallinen identiteetti voidaan kuvata rajaksi, jonka vedämme itsemme ympärille. Se erotetaan ”toisista”, jotka eivät kuulu meihin. Sillä on suuri vaikutus kuulumisentuntemiseen.

– Koemme yhteisöllisyyttä ja haluamme auttaa toisiamme, mutta emme välttämättä niitä, jotka luokitellaan ”toisiksi”. Tässä tulee vastaan eettinen ongelma siitä, ketä kuuluu auttaa.

Erilaiset arvot ohjaavat valintojamme, vaikka emme arvoja konkreettisesti näekään.

”Kristilliset arvot” ovat vaikeasti määriteltävissä Portmanin mukaan, sillä kristityt itsekin ovat niiden sisällöstä eri mieltä.

Jos tänä päivänä kysymme ihmisiltä, mitä heille tulee mieleen Euroopan unionista, harva vastaa, että arvot. Kuka siis on varastanut tämän EU:n arvoytimen?

Fountain nosti esille sen, että ihmisoikeudet nousevat ihmisarvosta, mutta ihmisarvoa ei enää osata määritellä. Katolilaisessa sosiaaliopetuksessa ihmisen arvo Jumalan kuvana, solidaarisuus, subsidiariteetti ja yhteinen hyvä ovat keskiössä. Näihin myös Kristillisdemokraattinen liike on perustunut.

Fountainin kirja ”Juuret syvällä” käsittelee Euroopan unionin juuria, joita ei enää tunneta. Robert Schuman, jota kutsutaan Euroopan isäksi, oli harras katolilainen. Schumanin mukaan Euroopalla on sielu ja henki. Hänellä oli näky Euroopasta kansojen yhteisönä, joka on syvästi juurtunut kristillisiin arvoihin. Sovinto ja anteeksianto olivat keskiössä Euroopan yhteisön perustamisessa.

Samat arvot toimivat tänäänkin. Fountain painotti, että meidän tulisi palata juurillemme, kun yhteiskunnassa tapahtuu tänä aikana suuria murroksia.

Jonathan Chaplin puhui teemasta usko eurooppalaiseen projektiin. Tulevaisuus näyttäytyy epävarmana Yhdysvaltojen poliittisen tilanteen ja Brexitin jälkeisessä ajassa.

Chaplin muistutti, että Euroopan yhteisöä ei alun pitäen nähty ensisijaisesti teknisenä talousunionia, vaan sovinnontekona vihollisvaltioiden välillä. Sillä tuli olla sielu ja omatunto. Ainoastaan tälle arvoperustalle rakennettuna EU voi kestää tänä aikana.

Sari Essayah totesi, että jos tänä päivänä kysymme ihmisiltä, mitä heille tulee mieleen unionista, harva vastaa, että arvot. Kuka siis on varastanut tämän EU:n arvoytimen?

Arvoissa on tapahtunut murros myös Suomessa. Esimerkiksi avioliittokäsityksen muuttuminen ja yhtäkkiä esille ponnahtanut eutanasiakeskustelu kuvastavat tätä.

Essayah kertasi Kristillisdemokraattisen liikkeen keskeiset peruspilarit: Perhe, ihmisarvo, subsidiariteetti ja sosiaalinen markkinatalous ovat keskeisiä.

– Tämä on meidän mallimme arvokeskusteluun ja politiikkamme lähtökohta. Unelmana Kristillisdemokraateilla on lähimmäisyhteiskunta, jossa jokaisen ihmisarvoa kunnioitetaan.

Ylös