KD:n Antero Laukkanen: – Turvallisuuspoliittinen selonteko kovin varovainen, hallituksen sanat ja teot eivät kohtaa

21.12.2016 klo 13:10 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheen pitänyt Antero Laukkanen muistutti turvallisuuspoliittisen selonteon monista varovaisista ja liian diplomaattisista ilmaisuista.

–  Selonteossa todetaan, että ulko- ja turvallisuuspoliittinen toimintaympäristömme on keskellä voimakasta muutosta. Tämä varovainen ja diplomaattinen ilmaisu pitää paikkansa, mutta kuvastaa huonosti niitä uhkia, joiden keskellä tosiasiassa elämme. Parhaillaan maailmalla ja lähialueellamme on meneillään vakavia konflikteja, joihin ei näytä löytyvän ratkaisuja, kansanedustaja Antero Laukkanen arvosteli.

–  Samalla uusia uhkakuvia piirtyy taivaanrantaan: Turkin kehitys herättää huolta, Isisin edessä oleva tappio Lähi-idässä voi johtaa kiihtyvään terrorismiin Euroopassa eikä edes EU:n kehitys näytä tällä hetkellä vakaalta.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä yhtyy toki monilta osin selonteon sisältöön liittyen kansainväliseen puolustus- ja turvallisuusyhteistyöhön.

– Pohjoismaat, etenkin Ruotsi, ovat meille tärkeitä kumppaneita. Nykyistä hyvää puolustusyhteistyötä pitääjatkaa ja syventää niiltä osin kuin se on järkevää ja mahdollista.

Laukkanen otti puheessaan kantaa myös Natoon.

– Yhteistyön jatkaminen puolustusliitto Naton kanssa on samoin luontevaa. Mahdollinen jäsenyys puolustusliitossa vaatii ilman muuta laajaa kansallista keskustelua ja yhteisymmärrystä.  Lähes koko puolustusjärjestelmämme on Nato-yhteensopiva ja meillä on Naton kanssa isäntämaasopimus, Laukkanen listasi.

Kristillisdemokraatit kiirehtii ajantasaisen tiedustelulainsäädännön valmistelua hybridiuhkien torjumiseksi, jotta muiden muassa Suojelupoliisi saisi riittävät työkalut tehtävänsä toteuttamiseksi.

Ikävä kyllä valtioneuvoston sanat ja teot eivät kohtaa. Hallitus on leikannut rajusti kehitysyhteistyövaroista ja muuttanut hyväksi todetun kehitysyhteistyön painopistettä kohti kaupallista yhteistyötä.

Selonteossa todetaan, että hallitsematon maahanmuutto Eurooppaan saattaa tulevina vuosina kasvaa entisestään.

–  Tämä on äärimmäisen varovaisesti ilmaistu. Niin Afrikan kuin Lähi-idän väestöt ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosikymmeninä ja edelleen lähitulevaisuudessa kasvavat kiihtyvästi.

–  Väestönkasvu ja siihen liittyvät konfliktit, johtavat yhä suurempaan ja hallitsemattomampaan muuttoliikkeeseen Eurooppaan ja myös Suomeen. Suomen pitää omilla toimillaan ja erityisesti EU:n jäsenenä pyrkiä estämään kielteisiä kehityskulkuja.

Vaikuttava ja oikein kohdennettu kehitysyhteistyö on avainasemassa konfliktien ja muuttoliikkeen ehkäisyssä.

– Selonteossakin todetaan, että kehityspolitiikka on tärkeä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Laukkanen muistuttaa.

– Ikävä kyllä valtioneuvoston sanat ja teot eivät kohtaa. Hallitus on leikannut rajusti kehitysyhteistyövaroista ja muuttanut hyväksi todetun kehitysyhteistyön painopistettä kohti kaupallista yhteistyötä. Kristillisdemokraatit eivät pidä järkevänä hallituksen suuntaa, vaan peräänkuuluttavat laajaa keskustelua ja lisää tukea kansalaisjärjestöjen tekemälle kehitysyhteistyölle.

Laukkanen päätti puheensa muistutukseen, että muutoksen keskellä on entistä tärkeämpää huolehtia kansallisesta turvallisuudesta.

– Se vaatii päättäväisyyttä, kansallista yhteisymmärrystä ja rehellisyyttä. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan on perustuttava rehelliseen arvioon omasta asemasta, toimintakyvystä sekä kansainvälisen yhteistyön tuomasta lisäarvosta turvallisuudellemme.

 

 

Ylös