Työeläkeuudistus tulee voimaan vuodenvaihteessa

29.12.2016 klo 10:38 Kotimaa KD Lehti

Työeläkeuudistus tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Eläkekarttumat muuttuvat heti. Ensimmäiset uudet osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet voidaan myöntää helmikuusta 2017.

Eläkeikä alkaa nousta käytännössä vasta vuonna 2018. Uutta työuraeläkettä voi hakea loppukeväästä 2017, ja sen voi saada 1.2.2018 alkaen.

Alinta vanhuuseläkeikää korotetaan nykyisestä 63 vuodesta asteittain kolme kuukautta kerrallaan 65 ikävuoteen saakka. Ensimmäisenä nousee vuonna 1955 syntyneiden eläkeikä, joka on 63 v 3 kk. Vuosina 1962–64 syntyneillä alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Sen jälkeen alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajan odotteeseen.

 

Eläkettä karttuu vuoden 2017 alusta 1,5 prosenttia vuosiansioista.

Kullekin ikäluokalle määritellään myös tavoite-eläkeikä, joka on hieman korkeampi kuin vanhuuseläkeiän alaraja. Tavoite-eläkeiässä eläkettä saa täysimääräisenä eli sen suuruisena kuin sitä olisi eläkeiän alarajalla saanut ilman elinaikakertoimen leikkaavaa vaikutusta. Arvio tavoite-eläkeiästä lasketaan kullekin ikäluokalle viisi vuotta ennen alinta vanhuuseläkeikää.

Eläkettä karttuu vuoden 2017 alusta 1,5 prosenttia vuosiansioista. Tosin tilapäisesti 53–62 -vuotiaille karttuma on 1,7 prosenttia vuosina 2017–25.

Eläke alkaa karttua palkansaajilla jo 17-vuotiaasta, yrittäjillä 18-vuotiaasta lähtien.

Vuoden 2017 alusta palkansaajille karttuu eläkettä työeläkemaksulla vähentämättömästä työansiosta. Eläkettä kartuttava ansio on siksi hieman aiempaa suurempi.

Jos työntekijä ei nosta eläkettä heti alimmassa vanhuuseläkeiässä, eläkekarttumaan lasketaan 0,4 prosentin lykkäyskorotus jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkamista siirretään. Vuodella siirtäminen korottaa eläkettä 4,8 prosenttia. Lykkäyskorotus kannustaa jatkamaan työssä vielä oman alimman vanhuuseläkeiän jälkeen.

61 vuotta täyttäneet voivat halutessaan siirtyä osittaiselle vanhuuseläkkeelle. Karttuneesta eläkkeestä voi nostaa joko neljäsosan tai puolet. Maksuun otettua eläkeosaa pienennetään 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta alimpaan vanhuuseläkeikään asti eli 4,8 prosenttia vuodessa. Vähennys on pysyvä. Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen ei liity työssäoloehtoja. Ensimmäiset osittaiset vanhuuseläkkeet myönnetään 1.2.2017 alkaen.

Työuraeläke voidaan myöntää aikaisintaan 63 vuoden iässä. Ensimmäiset työuraeläkkeet voivat alkaa 1.2.2018, ja työuraeläkeestä voi hakea ennakkopäätöstä loppukeväästä 2017 alkaen. Työuraeläkkeen saaminen edellyttää vähintään 38 vuoden työskentelyä rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä. Lisäksi työkyvyn on oltava heikentynyt.

Työeläkeuudistuksen päätavoitteina on pidentää työuria, vakiinnuttaa eläkemaksutaso ja varmistaa riittävä eläketaso myös nuoremmille sukupolville.

 

Ylös