Ihmisen elämä on arvokas loppuun saakka

21.1.2017 klo 11:35 Kolumnit Peter Östman

Eutanasian laillistamista Suomessa ajava kansalaisaloite rikkoi jo viime vuoden lopussa vaaditun 50 000 allekirjoituksen rajan. Kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle helmikuussa.

Kysymys eutanasian eettisestä oikeutuksesta nousee siis julkisen keskustelun keskiöön nyt alkaneena vuonna 2017. Tällä hetkellä eutanasia on mahdollinen vain muutamissa maissa kuten Belgiassa, Luxemburgissa, Sveitsissä ja Hollannissa.

Ongelmana eutanasiassa on se, kuka määrittelee ja miten määrittelee ihmisarvoisen elämän.

Ongelmana eutanasiassa on se, kuka määrittelee ja miten määrittelee ihmisarvoisen elämän. Kuolemaa toivova voi pyynnöllään viestittää halua vapautua kivuistaan, peloistaan tai ahdistuksestaan. Pyynnön taustalla voi olla moninaisia muitakin seikkoja, kuten kokemus taakkana olemisesta. Potilaan tahdon ja siihen johtaneen harkinnan tulkitsemiseen sisältyy myös monia epävarmuustekijöitä. Riskinä on myös, että terveydenhuollon säästöpaineet johtaisivat tilanteisiin, joissa eutanasia nähdään keinona kuormituksen keventämiseen.

Eutanasia on peruuttamaton ratkaisu eikä potilaan terveydentilan kehittymisestä aina voida olla täysin varmoja. Aktiivisen eutanasian laillistamisen sijasta tulisikin panostaa hyvään saattohoitoon jonka tarkoituksena on pyrkiä potilaan ja hänen läheistensä parhaaseen elämänlaatuun elämän loppuvaiheessa. Painotuksena on helpottaa potilaan kipua ja ahdistusta sekä vastata hänen kysymyksiinsä olemassaolosta ja hengellisyydestä.

Elämän pyhyyden kunnioitus on paras tapa varmistaa oikeusturva ja ihmisarvon kunnioitus. Hyväksymällä eutanasia annettaisiin ihmisyyden lipua haaksirikkoon. Ihmisen elämä on arvokas loppuun saakka.

Ylös