Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei halua luopua taitetusta indeksistä

14.3.2017 klo 14:50 Politiikka KD Lehti

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa eläkkeiden indeksimuutosta koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö kansalaisaloitteesta työeläkeindeksin palauttamisesta takaisin palkkatasoindeksiksi on valmistunut.

Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Valiokunta jakaa kansalaisaloitteessa esitetyn huolen pienimmillä eläketuloilla elävien eläkeläisten asemasta. Indeksin muuttaminen kasvattaisi kuitenkin merkittävämmin suuria eläkkeitä.

Keskituloisilla eläkeläisillä tulot muodostuvat pääosin työeläkkeestä ja suurituloisilla puolestaan työeläkkeestä ja pääomatuloista

Pieniä työeläkkeitä saaville työeläkeindeksin muutoksella ei lyhyellä aikavälillä olisi sanottavaa vaikutusta, koska pienet työeläkkeet nousisivat aluksi euromääräisesti hyvin vähän. Kun pienituloisten eläkeläisten tulot muodostuvat pääosin kansaneläkkeestä ja muista sosiaalietuuksista, he eivät juuri hyötyisi indeksin muutoksesta.

Keskituloisilla eläkeläisillä tulot muodostuvat pääosin työeläkkeestä ja suurituloisilla puolestaan työeläkkeestä ja pääomatuloista. Näin indeksimuutoksen hyöty kanavoituisi enemmän keski- ja suurituloisille.

Valiokunta toteaa, että vaikeimmassa asemassa olevien eläkeläisten asemaa parannetaan tehokkaimmin nostamalla kansaneläkettä tai takuueläkettä. Pelkästään pientä työeläkettä saavien asemaa voidaan valiokunnan näkemyksen mukaan parantaa esimerkiksi huolehtimalla asiakasmaksujen sekä lääkkeiden ja matkakustannusten omavastuiden kohtuullisuudesta sekä riittävästä asumisen tuesta.

Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta. Niissä ei esitetä kansalaisaloitteen hyväksymistä vaan lausumaa siitä, että hallituksen tulisi laatia toimenpideohjelma eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi.

Ylös