Kuntavaaliehdokas Sonja Falk, Lahti: Myös erityislapsella on oikeus perusopetukseen

6.4.2017 klo 10:00 Politiikka Kristiina Kunnas

Perustuslain mukaan jokaisella suomalaisella on oppivelvollisuus. Kunnilla taas on velvollisuus järjestää perusopetusta jokaiselle kunnan alueella asuvalle lapselle. – Onko myös erityislapsella? kysyy KD:n kuntavaaliehdokas Sonja Falk Lahdesta.

Suomi on myös sitoutunut YK:n lastenoikeuksien sopimuksessa tekemään kaiken lapsia koskevan lainsäädännön ja päätöksenteon ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta.

– Elämme aikaa, jolloin yhteiskunnan perustana olevat suuret periaatteet kyseenalaistetaan ja niitä testataan – myös näitä, toteaa lahtelainen kuntavaaliehdokas Sonja Falk.

Falk on myös Hämeen Kristillisdemokraattien puheenjohtaja.

Hän selostaa sitä, että monissa kunnissa tehdään muutoksia erityisopetukseen. Muutosten lähtökohta on myönteinen: tarve turvata uuden opetussuunnitelman mukainen erityisopettajan tuki yleisopetuksen oppilaille.

– Mikäli erityisopetukseen ei samalla lisätä resursseja, muutos merkitsee erityisoppilaiden opetuksen merkittävää heikentämistä, Falk kritisoi.

Lapsen hyvinvoinnilla ei voi harrastaa kokeilukulttuuria.

– Esimerkiksi kotikaupungissani Lahdessa sivistyslautakunta hyväksyi 14. maaliskuuta niin sanotun oppimisen tuen suunnitelman, joka lakkauttaa erityisopetusryhmiä ja siirtää oppilaita satamäärin yleisopetuksen luokkiin sekä lähikouluihin.

– Päätös ei mielestäni aja sen enempää erityisopetukseen oikeutettujen kuin yleisopetuksenkaan lasten etua. Se myös vaarantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeuden saada tarvitsemaansa opetusta, Sonja Falk huomauttaa.

Hänen mielestään on tietysti hyvä, että erilaiset lapset oppivat touhuamaan toistensa kanssa esimerkiksi välitunneilla ja koulujen yhteisissä toimintapäivissä.

– Näinhän inkluusio tällä hetkellä toimii ja minusta se toimii hyvin, Falk toteaa.

– Oppitunneilla puolestaan on tarjottava oppilaalle mahdollisuus oppia. Liian suuret ryhmät ja levottomuus, liian vähän aikuisia ja liian erilaiset oppijat tekevät oppitunneista stressaavia kokemuksia niin oppilaille kuin opettajille. Viime kädessä tilanteesta kärsii eniten lapsi, jolla on vaikeuksia oppimisessa.

Falk on kokemusasiantuntija, sillä hänen perheessään on erityislapsi.

Hän toteaa, erityisopetuspäätöstä tehtäessä lapsen tilanne arvioidaan yksilökohtaisesti ja mietitään, mikä on paras tapa toteuttaa lapsen perusopetus.

– En käsitä, miten päätöstä erityisluokkien mittavasta alasajosta voidaan edes tehdä ilman, että lapsikohtainen arvio on tehty jokaisesta uudelleen. Tullaanko ne tekemään? Mitä tehdään sitten, kun todetaan, että pienluokka on edelleen se, mitä lapsi tarvitsee? Olen kuullut jo useista tapauksista, joissa erityisoppilas ollaan siirtämässä toiseen kouluun kuulematta vanhempien mielipidettä, Falk kertoo.

Hän kritisoi päätöksen puolesta äänestäneen lautakunnan jäsenen toteamusta, jonka mukaan päätöstä voi myöhemmin korjailla.

– Toteamus on erityislasten perheiden näkökulmasta raaka. Lapsen hyvinvoinnilla ei voi harrastaa kokeilukulttuuria, Falk torjuu.

– Ei pidä unohtaa, että erityislapsen vanhemmat joutuvat arjessa usein lujille, oli erityisopetuspäätöksen taustalla sitten sairaus, vamma, neurologinen häiriö tai käytösongelmat. Koulunkäynnin sujuminen on suuri tuki perheen jaksamiselle.

Falk tietää, että koulun kuormittavat tilanteet purkautuvat kotona.

– Säästöjen sijaan onkin oletettavaa, että tehty päätös tuo lisää kuluja muun muassa sote-menoihin. Se on myös kallista kokeilua erityislasten tulevaisuudella, sillä laadukas perusopetus on parasta syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Myös erityislapsella on oikeus perusopetukseen.

Sonja Falk 222

poliittinen sihteeri, TM, Lahti
”Olen kolmen lapsen äiti ja syntyperäinen lahtelainen. Esikoispoikamme on erityislapsi. Toimin KD eduskuntaryhmässä poliittisena sihteerinä, eli valmistelen asiantuntijan roolissa valtiopäivätoimia ja tuen edustajien viestintää. Poliittisen toimintani tärkeimmät tavoitteet ovat lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisääminen sekä työllisyyden parantaminen luomalla edellytyksiä yritysten syntymiselle ja kasvulle. Vastuullinen taloudenhoito on lähtökohta kestävälle kuntapolitiikalle. Vapaa-aikana nautin mielelläni Lahden upeista ulkoilu- ja retkeilymaastoista.” (kd.fi)
Ylös