Mietintö: Suojelupoliisille oikeus verkkotiedusteluun uuden lain nojalla

19.4.2017 klo 12:08 Politiikka Samuli Rissanen

Sisäministeriön mietinnössä ehdotetaan uutta lakia tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa. Tiedustelulakia ei Suomessa ole aiemmin ollut ja sen toteutuminen vaatii perustuslain muutosta.

Tuoreessa tiedustelulakia koskevassa meitinnössä Suojelupoliisille esitetään tiedustelutoimivaltuuksia sekä Suomessa että ulkomailla. Toimivaltuudet pohjautuisivat rikostorjunnassa käytettäviin toimivaltuuksiin.

Yksi uusi toimivaltuus, jota supolle esitetään, on tietoliikennetiedustelu. Sillä tarkoitetaan Suomen rajan viestintäverkossa ylittävään tietoliikenteeseen kohdistuvaa, tietoliikenteen automatisoituun erotteluun perustuvaa teknistä tiedonhankintaa sekä hankitun tiedon käsittelyä.

Suojelupoliisi voisi tutkia esimerkiksi sähköposteja, tekstiviestejä tai muuta verkkoliikennettä.

Hallituspuolueiden lisäksi entinen sisäministeri Päivi Räsänen on eduskunnassa vedonnut tiedustelulain puolesta

Tietoliikennetiedustelun käyttämisestä päättäisi aina tuomioistuin. Se kohdennettaisiin rajattuun viestintäverkon osaan ja tietoa saisi hankkia ainoastaan tuomioistuimen hyväksymiä yksityiskohtaisia hakukriteerejä käyttämällä.

Tietoliikennetiedustelun perusteena tulisi aina olla toiminta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. Tällaista on esimerkiksi kansainvälinen terrorismi.

Mietinnössä todetaan, että tietoliikennetiedustelussa viranomaiset saavat myös sellaista tietoa, jolla ei ole merkitystä kansallisen turvallisuuden kannalta. Tällaisessa tapauksessa tieto hävitettäisiin.

Oikeusministeriön työryhmä puolestaan ehdottaa, että siviili- ja sotilastiedustelun laillisuusvalvontaa varten perustettaisiin uusi viranomainen. Se olisi toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton sekä saisi laajat toimi- ja tiedonsaantivaltuudet.

Tiedustelulaki vaatii perustuslain muutosta. Perustuslaissa on säädetty kansalaisen oikeudesta luottamuksellisen viestin salaisuuteen.

Hallitus on vedonnut oppositioon, jotta tiedustelulainsäädäntöön liittyvä perustuslain muuttaminen onnistuisi nopeutetussa aikataulussa. Jos perustuslain muutos halutaan saada läpi kiireellisenä eli jo tämän eduskunnan aikana, muutoksen taakse pitää ensin saada viisi kuudesosaa kansanedustajista.

Hallituspuolueiden lisäksi entinen sisäministeri Päivi Räsänen on eduskunnassa vedonnut tiedustelulain puolesta. Perustuslain nopeutettu käsittely vaatisi 166 edustajan tuen, joten hallituspuolueet tarvitsevat opposition tuen hankkeelle.

Muutoin lakihanke siirtyy seuraavalle hallituskaudelle.

Koko opposition yhtenäistä tukea ei ole kuitenkaan tulossa, sillä ainakin vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on jo ehtinyt ilmoittaa, että ei kannata tiedustelulakiin liittyvää perustuslain muutosta tällä vaalikaudella. Anderssonin mielestä kiirehtiminen murentaisi perusoikeuksien suojaa.

 

Ylös