Peter Östman vaatii perheellisten opiskelijoiden opintotukeen huoltajalisää

19.4.2017 klo 13:18 Politiikka Samuli Rissanen

– Perheen ja opiskelun yhdistämistä on helpotettava perheellisille opiskelijoille maksettavalla uudella huoltajalisällä, Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman vaatii.

Östman toivoo, että hallitus päättää huoltajalisän käyttöönotosta puoliväliriihessään, johon hallituspuolueet kokoontuvat ensi viikolla. Puoliväliriihen tarkoituksena on sopia talouslinjauksista hallituskauden loppupuolisikolle.

Östman muistuttaa, että hallituksen päättämät opintotukileikkaukset ja muutokset etuuksiin voivat merkitä opiskelevalle perheelle yli 1000 euron vuosittaisia tulonmenetyksiä. Leikkaukset astuvat voimaan elokuussa 2017.

Korkeakouluopiskelijoista joka kuudennella on lapsi tai lapsia. Opintotuki poikkeaa muista syyperusteisista etuuksista siten, että tuen määrään ei vaikuta lapsen huoltajuus tai lasten lukumäärä

Östmanin mukaan nyt on tärkeää antaa jokin myönteinen signaali perheellisille opiskelijoille.

Korkeakouluopiskelijoista joka kuudennella on lapsi tai lapsia. Opintotuki poikkeaa muista syyperusteisista etuuksista siten, että tuen määrään ei vaikuta lapsen huoltajuus tai lasten lukumäärä.

Muissa Pohjoismaissa perheelliset opiskelijat on huomioitu huoltajakorotuksilla tai korkeammilla tulorajoilla. Suomessakin on aiemmin ollut opintotuen huoltajakorotus, mutta se poistettiin opintotukiuudistuksen yhteydessä 1992.

Kristillisdemokraatit esittivät tämän vuoden vaihtoehtobudjetissaan, että jokaiselle lapsen huoltajana toimivalle opiskelijalle maksetaan opintorahakuukaudelta 200 euron huoltajalisä. Arvioitu kustannus vuositasolla on 20 miljoonaa euroa.

Aiheesta jätettiin viime syksynä myös lakialoite.

– Uudistus mahdollistaisi monelle tutkinnon suorittamisen loppuun perheenlisäyksen jälkeen sekä kannustaisi perheen perustamiseen jo opiskeluaikana, mikä helpottaisi siirtymistä työelämään, Östman perustelee.

Ylös