Päivi Räsänen pitää yhdenvertaisuusvaltuutetun kehotusta vihkiä nais- ja miespareja kirkossa harkitsemattomana

3.5.2017 klo 19:00 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen mielestä yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän ulostulo on harkitsematon. – Pimiän tulkinta laista on tuulesta temmattu. Avioliittoon vihkiminen on osa uskonnonharjoitusta, Räsänen muistuttaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä haluaa, että kirkko mahdollistaa nais- ja miesparien vihkimisen. Pimiä vetoaa kirkolliskokoukseen, jotta se etsisi ratkaisua, joka mahdollistaisi nais- ja miesparien vihkimisen kirkossa.

Tiedotteessaan (2.5.) Pimiä arvioi, että ”nais- ja miesparien jättäminen kirkollisen vihkimisen ulkopuolelle on yhdenvertaisuuslain hengen vastaista.”

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan Pimiä on tulkintoineen väärässä. Räsänen oli itse viime vaalikaudella kirkollisista asioista vastaavana ministerinä mukana säätämässä yhdenvertaisuuslakia ja tämän kysymyksen suhteen laki ja sen perustelut harkittiin huolella.

– Yhdenvertaisuusvaltuutetun ei viranomaisena toimiessaan tulisi sekoittaa henkilökohtaisia mielipiteitään yhdenvertaisuuslain tulkintaan

– Yhdenvertaisuuslain syrjintäkielto ei koske lainkaan uskonnonharjoitusta. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on yhdenvertaisuuslain perustelujen mukaan osa uskonnonharjoitusta. Tämä on myös ollut eduskunnan selkeä tahtotila, joten tulkinta yhdenvertaisuuslain ”hengestä” on tuulesta temmattu, Räsänen oikaisee.

Yhdenvertaisuuslain perusteluissa todetaan muun muassa, että ”Ehdotetulla lailla ei puututtaisi uskonnollisten yhteisöjen oppeihin ja tulkintoihin koskien esimerkiksi avioliittoon siunaamista. Avioliittoon vihkiminen on uskonnollisessa yhdyskunnassa osa uskonnon harjoittamisen oikeutta”.

Räsänen muistuttaa, että myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on linjannut avioliittoon vihkimisen luonnetta antaessaan lausunnon hallituksen esitykseen laiksi vihkimisoikeudesta: ”Kirkollinen vihkiminen on osa uskonnon harjoittamisen oikeutta. Uskonnon tunnustamisen ja harjoittamisen vapauteen sisältyy kunkin uskonnollisen yhteisön mahdollisuus päättää omista uskonnollisista menoistaan.”

Räsäsen viesti Pimiälle on selväsanainen.

– Yhdenvertaisuusvaltuutetun ei viranomaisena toimiessaan tulisi sekoittaa henkilökohtaisia mielipiteitään yhdenvertaisuuslain tulkintaan vastoin sen selkeästi ilmaistuja perusteluja.

 

Ylös