Ehdotus: 11 kansanedustajan vahva valiokunta valvoisi tiedustelutoimintaa

30.5.2017 klo 08:52 Politiikka KD Lehti

Tiedustelutoiminnan parlamentaarista valvontaa varten ehdotetaan perustettavaksi uusi erikoisvaliokunta, jossa olisi 11 kansanedustajaa. Uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävä olisi arvioida tiedustelutoiminnan painopisteitä, tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta.

Uusi tiedusteluvalvontavaliokunta valvoisi ja edistäisi lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien noudattamista tiedustelutoiminnassa. Valiokunnalle ehdotetaan laajoja tiedonsaantioikeuksia ja toimivaltuuksia.

Valiokunnalle ehdotetaan laajoja tiedonsaantioikeuksia ja toimivaltuuksia.

Valiokunnan asiakirjat olisivat salassa pidettäviä, jollei ole ilmeistä, ettei tiedon antaminen niistä aiheuta merkittävää vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille tai vaaranna kansallista turvallisuutta.

Tiedustelun parlamentaarinen valvonta -työryhmän mietintö luovutettiin eduskunnan pääsihteerille Maija-Leena Paavolalle.

Lähde: STT
Ylös