Sari Essayah kolumnissaan: Hämäräomistukset julki

30.5.2017 klo 16:49 Kolumnit Sari Essayah

Hallituksen esitys EU:n arvopaperimarkkina-asetuksen toimeenpanosta repii hallituspuolueiden rivejä. On noussut huoli osakeomistuksen avoimuuden hylkäämisestä ja mahdollisuudesta veronkiertoon, kun suomalaisiin osakkeisiin voi sijoittaa ulkomaisten hallintarekisterien kautta. Sen sijaan hallintarekisteriä ei nyt olla rakentamassa Suomeen. Käsittämättömästä syystä hallitus kuitenkin mahdollistaa samassa yhteydessä listaamattomien osakkeiden hallintarekisteröinnin ulkomaille. Tätä EU-asetus ei vaadi.

Käsittämättömästä syystä hallitus kuitenkin mahdollistaa samassa yhteydessä listaamattomien osakkeiden hallintarekisteröinnin ulkomaille.

EU:n arvopaperimarkkina-asetus käsiteltiin viime kaudella Euroopan parlamentissa ja sain sinne avustajani hyvällä työllä osaltani neuvotelluksi Suomen hallituksen, jossa myös KD silloin oli mukana, linjan mukaisen kirjauksen, joka tarjoaa mahdollisuuden Suomelle jatkaa pelkkien suorien tilien käyttöä.

Sijoittaminen hallintarekisterien kautta on yleisin muoto monessa Euroopan maassa, mutta suomalaisyritysten osakkeiden hallintarekisteröinti ei ole ollut tähän asti sallittua suomalaisille.

Asian ytimessä ei niinkään ole osakesäilytysten muoto – hallintarekisteri vai suora tiliomistus – vaan avoimuus ja tiedon saanti. Ulkomaisia hallintarekistereitä ei ole tähänkään asti voitu Suomesta säännellä eikä nykyjärjestelmä ole pystynyt estämään omistusten piilottamista, jos niin on halunnut toimia.

Vaikka hallitus esittää nyt lausumissa, että veronkierron mahdollisuuteen aiotaan puuttua 50 prosentin ennakonpidätyksellä, esitys ei tuo riittävää velvoitetta julkisuuteen.

KD:n lausumaesitys, josta eduskunta äänestää, on vaatia sijoittajille tai niiden käyttämille säilyttäjille velvollisuutta ilmoittaa kotimaiset omistuksensa julkiseen omistusrekisteriin, mukaan luettuna sijoitukset sijoitusyhtiöiden kautta. Tämän vuoden alusta EU:n automaattinen tietojenvaihto on parantanut verottajan tiedonsaantia. KD:n esitys takaisi myös yleisöjulkisuuden, joka on tärkeää erilaisten omistussidonnaisuuksien selvittämiseksi.

Ylös