Kannustava perusturva ja taaperobonus ovat KD:n vaihtoehtoja sosiaaliturvan kehittämiseksi

21.6.2017 klo 09:07 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen muistuttaa, että KD:n kannustava perusturva-malli vähentäisi kannustinloukkoja ja että taaperobonus lisäisi perheiden valinnanvapautta.

Työelämän murros vaatii kristillisdemokraattien mukaan uudenlaista joustavuutta perhevapaisiin ja sosiaaliturvajärjestelmään. Keskeisessä asemassa on myös panostus koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen.

– Kristillisdemokraattien Kannustava perusturva -malli vähentäisi merkittävästi kannustinloukkuja ja tekisi kaikesta työnteosta kannattavaa. Perhevapaamallimme Taaperobonus taas lisäisi perheiden valinnanvapautta lasten hoidon järjestämisessä, kansanedustaja Antero Laukkanen kertoo.

Eriarvoistumisen, tuloerojen kasvun ja työelämän pirstoutumisen uhkaan on vastattava kehittämällä sosiaaliturvaa ja yhteiskunnan palveluita joustavimmiksi ja kannustavimmiksi

Laukkanen piti kristillisdemokraattien ryhmäpuheen, kun eduskunta keskusteli tiistaina valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta. Selonteon teemaksi oli valittu ”Jaettu ymmärrys työn murroksesta”. Selonteon keskeiseksi asiaksi nousi huoli siitä, miten toimitaan, kun koneet vievät työpaikkamme ja sitä myötä myös yhteiskunnan verotulot.

Laukkanen korosti rohkeaa tarttumista työelämän uusiin mahdollisuuksiin sen sijaan, että jäätäisiin paikoilleen.

– Huoli ei ole tuulesta temmattu. Jo tänä päivänä on nähtävissä miten perinteiset, vakinaiset työsuhteet vähenevät ja miten työelämä muuttuu yhä pirstaleisemmaksi. Hyvä muistutus tästä saatiin aiemmin tällä kaudella, kun eduskuntaan tuotiin kansalaisaloite nollasopimuksista, hän totesi.

Laukkasen mielestä on tärkeää puhua tulevaisuuden muutoksista ja etsiä keinoja erityisesti eriarvoistumiskehitykseen. Samalla on hyvä muistaa, että ihmiskunta on aiemminkin elänyt samanlaisissa tunnelmissa kuin nyt.

Vanhojen työtehtävien tilalle on aina syntynyt myös uusia mahdollisuuksia ja uusia työpaikkoja. Pelkäämällä muutosta ja pitämällä kynsin ja hampain kiinni vanhoista rakenteista ja työnteon muodoista, tulemme ennemmin tai myöhemmin jäämään kehityksen jalkoihin.

– Mikäli haluamme hyötyä muutoksesta, meidän tulee panostaa osaamiseen. Eriarvoistumisen, tuloerojen kasvun ja työelämän pirstoutumisen uhkaan on vastattava kehittämällä sosiaaliturvaa ja yhteiskunnan palveluita joustavimmiksi ja kannustavimmiksi, Laukkanen painotti.

Ylös