Puheenjohtaja Sari Essayh’n kolumni: Seinäjoella säkenöi

28.8.2017 klo 17:03 Kolumnit Sari Essayah

Puoluekokous teki Seinäjoella ahkerasti töitä. Puoluedemokratia näytti voimansa, sillä äänestyksiä oli lukuisia, samoin puheenvuoroja. Itselleni vaikein päätös liittyi presidentinvaaleihin. Pitkin kesää puolueen kenttäväki oli antanut täysin kahtaalle jakaantunutta signaalia siitä, tulisiko puolueen asettaa oma ehdokas presidentinvaaleihin. Ennätyksellisen osanoton saanut jäsenistölle toteutettu mielipidekysely kertoi samaa.

Jos puolueen väestä 65-70 % olisi ollut oman ehdokkaan kannalla, päätös olisi ollut tietenkin toinen. On väärin lähteä runnomaan puolen porukan tahtotilan vastaista päätöstä, koska vaalikampanja on muutakin kuin taistelua 10 minuutin puheajasta tv-studiossa. Puolueen näkyvistä aktiiveista osa oli jo Niinistön kannattajakortin allekirjoittanut, osa oli mukana niitä keräämässä.

Puoluekokous päätyi siis antamaan suosituksen jäsenistölleen tukea puolueista riippumatonta kansanliikettä, eikä asettautunut minkään toisen puolueen ehdokkaan taakse, kuten osa toivoikin.

Puoluekokous päätyi siis antamaan suosituksen jäsenistölleen tukea puolueista riippumatonta kansanliikettä, eikä asettautunut minkään toisen puolueen ehdokkaan taakse, kuten osa toivoikin. Kyselyssä ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja toi tasavallan presidentille puolueen ulkopuolisista ehdokkaista murskaavan ylivoiman. Jo kuusi vuotta sitten oli asioita, joista emme jaa samaa näkemystä, ja näin on varmaan tänäänkin.

Puoluekokouksen alla ja aikana tapahtui järkyttäviä iskuja maailmalla ja meillä. Olimme juuri puhuneet siitä, että tarvitsemme kansainväistä yhteistyötä, mutta myös KD:n jo viime kaudella ajamia oman lainsäädännön pikaisia muutoksia. Puoluekokous linjasi, että on myös syytä tutkia, voidaanko tällaisia tapahtumia ehkäistä vastaanottojärjestelmää muuttamalla.

Valtiovallan tärkein tehtävä on turvata kansalaistensa turvallisuus. Tämä tarkoittaa poliisin- ja rajavalvonnan riittäviä resursseja sekä toimintavaltuuksia. Kuitenkin kaikkein tärkeintä on estää surun ja vihan muuttuminen kostoksi, sillä silloin terroristit ovat päässeet todelliseen tavoitteeseensa. Terroristille viattomat siviiliuhrit ovat vain väline ihmisarvoa arvostavan kulttuurin ja yhteiskuntarauhan järkyttämisessä. Meillä on tehtävä muistuttaa arvoihimme perustuvasta oikeusvaltioperiaatteestamme, jossa syylliset saatetaan vastuuseen, mutta syyttömät jätetään rauhaan.

 

Ylös