Suomea samaan aikaan piinaava massatyöttömyys ja työvoimapula on ratkaistavissa

29.8.2017 klo 14:51 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mukaan työmarkkinoilla oleva kohtaanto-ongelma voidaan ratkaista, mutta se vaatii useita, samanaikaisia toimia. Työn perässä liikkuminen pitäisi tehdä helpommaksi ja työn kannustavuutta lisättävä.

Kristillisdemokraattien kansanedustajat pitävät kesäkokoustaan Oulussa hyvästä syystä. Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah’n mukaan Oulu symboloi monella tapaa koko Suomen
kehitystä.

– Kristillisdemokraatteina olemme tulleet vaihtamaan hyviä kokemuksia ja myös oppimaan haasteisiin vastaamisesta.

Oulu oli suunnannäyttäjä jo vuosituhannen vaihteessa, kun uuden teknologian ympärille syntyi
innovaatioita ja uutta teollisuutta. Niin ikään Oulu joutui  ensimmäisenä kärsimään, kun talous sakkasi ja teknologiatyöpaikat hävisivät Suomesta.

Vaikka työllisyysaste ei ole kohentunut hallituksen toivomalla tavalla ja työttömien määrä on aivan liian korkea, samaan aikaan Suomessa
podetaan työvoimapulaa tietyillä aloilla

Nyt, uuden nousukauden alettua, Oulu on jälleen uuden kasvun keskus. Essayah’n mukaan sellaisena sitä pitää jatkossakin kehittää ja myös tukea.

Panostukset koulutukseen ja tutkimukseen tukevat Oulun kasvua ja yrittäjämyönteinen asenne päätöksenteossa on hänen mukaansa tärkeää koko seudulle.

Sekä Essayah että KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman vaativat pitkäaikaistyöttömien työllistymiseksi lisää toimenpiteitä. Hallituksen kaavailut yritystoiminnan aloittamisen ja opiskelun mahdollistamisesta työttömyysturvalla ovat Essayah mukaan kokeilemisen arvoisia.

– Eilinen vierailuni Ylä-Savossa Iisalmen yrittäjien vieraana nosti
esille vakavan pullonkaulan: koulutettujen metallimiesten ja koneistajien pula vaikeuttaa jo toimituksia, Essayah kertoo.

Työmarkkinoilla vallitsekiin kohtaanto-ongelma: Vaikka työllisyysaste ei ole kohentunut hallituksen toivomalla tavalla ja työttömien määrä on aivan liian korkea, samaan aikaan Suomessa
podetaan työvoimapulaa tietyillä aloilla.

Pula työntekijöistä näkyy Östmanin mukaan erityisesti Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla tarvitaan kiireesti lisää ICT-osaajia.

Myös paikallinen veneteollisuus tarvitsee lähivuosina satoja uusia työntekijöitä. Turvallisuusalalla on samoin suuri tarve uusista työntekijöistä. Rakennusalalla vallitsevan korkeasuhdanteen vuoksi tarvitaan lisää rakennusinsinöörejä, työnjohtajia ja infra-rakentajia.

Myös sairaanhoitajista ja lähihoitajista on huutava pula. Tämä näkyy erityisesti Oulussa, missä yliopistollisen keskussairaalan yhteispäivystyksessä on jo pitkään ollut pulaa osaavasta
henkilökunnasta.

Östman muistutti, että samanaikainen massatyöttömyys ja työvoimapula ovat kuitenkin ongelmia, jotka voidaan ratkaista.

– Ihmiset pitää saada liikkumaan työn perässä, työnteon kannustavuutta on parannettava ja
koulutusjärjestelmää uudistettava.

Östmanin mukaan kyse on useita samanaikaisista, konkreettisista toimenpiteistä.

– Työvoimapulasta kärsivät alat pitää tehdä tunnetuksi koko maassa. Näiden alojen markkinointiin ja viestintään tarvitaan tukea ja rahoitusta.

– Toiseksi koulutuspaikkoja on lisättävä sekä ammatillisessa koulutuksessa, että korkeakoulutuksessa.

Erityisen tärkeää on kohdentaa aloituspaikkoja niille aloille, joilla on pulaa osaavasta työvoimasta.

Opinto-ohjauksessa on huomioitava elinkeinoelämän tarpeet ja opiskelijoiden uramahdollisuudet.

– Tietyt alat, kuten vaikkapa veneteollisuus, on luonnollista syistä keskittynyt rannikolle.
Työvoimaa pitää saada muualta. Työttömien mahdollisuuksia ottaa vastaan työtä toiselta paikkakunnalta ja muuttamista paikkakunnalta toiselle on parannettava, Östman vaatii.

Ylös