Työn verotus säilyy lähes ennallaan-alkoholiveroa korotetaan vastapainoksi

31.8.2017 klo 14:25 Politiikka Samuli Rissanen

Hallitus päätti budjettiriihessä 270 miljoonan euron ansiotuloveron kevennyksistä kaikille tuloluokille. Päätöksellä hallitus katsoo täyttäneensä kilpailukykysopimukseen liittyvät veronkevennykset hallituskaudella.

Solidaarisuusvero säilyy nykyisellään, vaikka Kokoomus olisi halunnut nostaa veron alarajan takaisiin 90 000 euroon vuodessa.

Työn verotuksen keventämisen rahoittamiseksi hallitus päätti korottaa alkoholiveroa 100 miljoonalla eurolla.

Hallitus nostaa lisäksi lämmitys-, työkone- ja voimalaitospolttoaineiden energiaveroja nettomääräisesti 45 miljoonalla.

Lisäksi tupakkaveron korotuksia jatketaan hallitusohjelman mukaisesti. Ensi vuonna korotus on 68 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kuntataloutta heikentävää vaikutusta kompensoidaan kunnille lisäämällä peruspalvelujen valtionosuutta 25 miljoonalla eurolla sekä korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 60 miljoonalla eurolla sekä kiinteistöveroa 25 miljoonalla eurolla.

Budjetin loppusumma on 55,7 miljardia euroa, joka on samaa tasoa kuin tänä vuonna. Valtion tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 52,7 miljardia euroa vuonna 2018, joten valtio ottaa ensi vuonnakin lisää velkaa 2,9 miljardia

Sisäiseen turvallisuuteen lisätään 17 miljoonaa euroa. Summasta menee 5 miljoonaa euroa oikeusministeriölle, ja 12 miljoonaa osoitetaan poliisille ja suojelupoliisille.

Hallitus on tänään päättyneissä budjettineuvotteluissa osoittanut poliisille ja suojelupoliisille lisämäärärahaa 12 miljoona euroa. Tämän lisäksi kevään puoliväliriihessä osoitettiin poliisille yhteensä 34 miljoona euroa sisäisen turvallisuuden parantamiseen.

Lyhytkestoista opiskelua työttömyysturvalla helpotetaan purkamalla byrokratiaa. Työtön voi jatkossa opiskella päätoimisesti ja nostaa samalla työttömyysetuutta ilman TE-toimiston harkintaa silloin, kun opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkoja lisätään etenkin niillä aloilla, joilla on työvoimapulaa.

Takuueläkeisiin tulee 15 euron korotus.

Perusväylänpitoon ehdotetaan kohdennettavaksi 1,4 miljardia euroa. Ensi vuonna käynnistettäviä uusia väylähankkeita ovat Kehä I Laajalahden kohta, Vuosaaren ja Kokkolan meriväylien syventäminen sekä Länsimetron jatkeen liityntäliikennejärjestelyt.

Budjetin loppusumma on 55,7 miljardia euroa, joka on samaa tasoa kuin tänä vuonna.

Valtion budjettitalouden tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 52,7 miljardia euroa vuonna 2018, joten valtio ottaa ensi vuonnakin lisää velkaa 2,9 miljardia.

Ylös