Toisen asteen opiskelukustannukset ja keskeytykset pitää saada kuriin

7.9.2017 klo 07:49 Politiikka KD Lehti

Kansanedustaja Sari Tanus on huolissaan lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kulujen kasvamisesta. Toisen asteen koulutus on käynyt yhä kalliimmaksi.

Lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2600 euroon. Ammatillisessa koulutuksessa oppilailta taas edellytetään hintavienkin laitteiden ja välineiden hankkimista. Digitaalisten oppimateriaalien ja kirjojen kierrätyksen lisääntyminen tuovat hieman helpotusta tilanteeseen, muttei riittävästi.

Vähintään toisen asteen koulutus on tänä päivänä lähes välttämättömyys työelämässä. Kansanedustaja Tanus muistuttaa, että opiskelumateriaalin hankinta voi olla monelle pienituloiselle perheelle todella haastavaa, varsinkin jos lapsia on useita.

Moni opiskelija päätyy keskeyttämään opintonsa lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa juuri rahapulan takia

– On huolehdittava siitä, ettei vähävaraisten perheiden, kuten yksinhuoltaja- tai monilapsisten perheiden lasten opiskelu keskeydy tai vaikeudu sen vuoksi, etteivät varat riitä opiskeluun tarvittaviin tarvikkeisiin.

Tanuksen mukaan moni opiskelija päätyy keskeyttämään opintonsa lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa juuri rahapulan takia. Taustalla on usein myös omasta tilanteesta aiheutuva häpeäntunne.

– Monella nuorella voi olla vaikeaa sanoa ääneen todellisia syitä ongelmien takana. On helpompi vain jättäytyä koulusta pois, kuin hakea tukea pakollisen opiskelumateriaalin hankintaan.

Sari Tanus iloitsee siitä, että opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on huomioinut ongelman ja kertonut selvittävänsä asiaa. Tanus toivoo hallitukselta kuitenkin todellista tahtotilan ilmaisua ja pikaisia tekoja tilanteen korjaamiseksi.

Kansanedustaja Tanus jätti tänään hallitukselle aiheesta kirjallisen kysymyksen. Tanus kysyy, mitä hallitus aikoo tehdä vähentääkseen toisen asteen koulutuksen keskeytymisiä ja miten se aikoo toimia alentaakseen opiskelijoille koituvia pakollisen opiskelumateriaalin hankintakustannuksia.

Tanus haluaa tietää aikooko hallitus ryhtyä toimiin, jotta Suomessa kenenkään ei tarvitse keskeyttää toisen asteen opintoja sen vuoksi, ettei ole taloudellisia mahdollisuuksia hankkia tarvittavaa opiskelumateriaalia. Tanus tiedustelee, pyrkiikö hallitus edistämään oppilaalle maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteutumista.

Ylös