Kansanedustaja Antero Laukkanen: ”Äitiyslaki-kansalaisaloitteen valmistelu puutteellinen, sisältö lapsen edun vastainen”

22.9.2017 klo 16:58 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen pitää Äitiyslaki –kansalaisaloitteen valmistelua puutteellisena ja sisältöä lapsen edun vastaisena.

Eduskunnan lakivaliokunta käsitteli tänään Äitiyslaki-kansalaisaloitetta ja päätti tehdä aloitetta puoltavan mietinnön. Enemmistö äänesti, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset ehdotetaan hyväksyttäviksi muutettuina.

Lakivaliokunnan jäsen Antero Laukkanen (kd) teki kokouksessa vastaesityksen, jossa kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset ehdotettiin mietinnössä hylättäviksi ja esitettiin hyväksyttäväksi lausuma, jossa edellytettiin normaalia lain jatkovalmistelua.

– Olen surullinen, että esitykseni ei saanut riittävästi kannatusta. Nykyisessä lainsäädännössä on ongelmia, mutta kansalaisaloite ei ole ratkaisu näihin ongelmiin. Aloite on puutteellisesti valmisteltu, ja katson, ettei siinä laiteta lapsen edun huomioimista ensisijaiseksi tavoitteeksi, Laukkanen kritisoi.

Äitiyslaki-kansalaisaloitteen sääntelyn perusteella meille tulisi syntymään lapsia, joilla ei olisi oikeutta isään.

– Äitiyslaki-kansalaisaloitteen sääntelyn perusteella meille tulisi syntymään lapsia, joilla ei olisi oikeutta isään.

– Vastaavasti aloitteessa ehdotetaan, että äitiyden tunnustanut voisi tietyssä tilanteessa peruuttaa äitiyden 30 päivän kuluessa. Itse en voi ymmärtää, että äitiys olisi peruutettavissa, Laukkanen jatkaa.

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että oikeudelliselta sukupuoleltaan mies voisi myös synnyttää ja hänet voitaisiin todeta äidiksi.

– Aloitteessa todetaan, että ’tilanteissa, joissa henkilön oikeudellinen sukupuoli on vahvistettu mieheksi, mutta hän on säilyttänyt anatomisen sukupuolensa mukaisen suvunjatkamiskyvyn naisena, on mahdollista, että lapsen synnyttänyt henkilö on oikeudelliselta sukupuoleltaan mies’. Tällaista lainsäädäntöä ei pidä sallia, Laukkanen painottaa.

 

Ylös