KD:n budjettialoitteiden joukossa on 100 miljoonan sisäilmaohjelma

2.10.2017 klo 13:56 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustajat jättivät valtion ensi vuoden budjettiin kaikkiaan 47 talousarvioaloitetta. Aloitteet sisältyvät myöhemmin syksyn aikana julkistettavaan KD:n vaihtoehtobudjettiin. Euromääräisesti merkittävimmät lisäykset koskevat verotuksen lapsivähennyksen jatkamista sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämistä.

Kristillisdemokraattien kansanedustajat ovat jättäneet kaikkiaan 47 talousarvioaloitetta, jotka sisältyvät myöhemmin syksyllä julkaistavaan KD:n vaihtoehtobudjettiin.

Talousarvioaloitteilla kohennettaisiin lapsiperheiden ja eläkeläisten etuuksia, panostettaisiin koulutukseen sekä tutkimukseen ja terveyden edistämiseen.

Sisäilmaongelmien ratkaisemiseen KD eduskuntaryhmä esittää 100 miljoonan euron rahoitusta, jonka avulla maassamme käynnistettäisiin erityinen sisäilmaohjelma

KD-ryhmän suurimmat määrärahojen lisäysesitykset koskevat verotuksen lapsivähennyksen jatkamista (64 miljoonaa euroa), varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämistä  (50 miljoonaa euroa). Lääkekorvausten vuosittaisen maksukaton alentamiseen varattaisiin 50 miljoonaa sekä pienimpien eläkkeiden korotuksiin (50 miljoonaa + 38 miljoonaa) sekä vanhustenhuollon parantamiseen palvelusetelijärjestelmän avulla (50 miljoonaa).

Sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi KD eduskuntaryhmä esittää valtion ensi budjettiin 100 miljoonan euron rahoitusta, jonka avulla käynnistettäisiin erityinen sisäilmaohjelma. Ohjelman puitteissa yliopistosairaaloihin perustettaisiin sisäilmapoliklinikoita sekä kehitettäisiin tutkimusmenetelmiä ja sisäilmasairastuneiden sosiaaliturvaa.

Ohjelmalla tuettaisiin myös kuntia väistötilojen hankinnassa sekä kotiopetuksen tarjonnassa.

Kristillisdemokraattien talousarvio-aloitteiden joukossa on tänäkin vuonna myös seurakunnallista työtä ja kristillisten järjestöjen toimintaa tukevia määrärahaesityksiä.

Viime vuoden tapaan Kristillisdemokraatit esittävät evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisen työn tukeen indeksikorotuksia.

Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisen työn tukemiseksi KD esittää indeksikorotuksia. Viime vuoden alusta uudistui ev.lut. seurakuntien yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvausjärjestelmä, kun yhteisöveroon perustuvasta järjestelmästä siirryttiin lakisääteiseen valtion avustukseen. Siirtymisen yhteydessä sovittiin, että rahoituksen määrää korotetaan vuosittain indeksikorotuksella. Hallitus kiirehti muuttamaan lakia niin, että vuosien 2017 ja 2018 budjeteissa ei indeksikorotuksia tehty.

– Pidämme tätä vääränä ratkaisuna ja esitämme indeksikorotuksen tekemistä täysimääräisesti. Valtion avustusten nykytaso ei kata kaikkia lakisääteisten tehtävien kustannuksia, kansanedustaja Päivi Räsänen sanoo.

Hän on ensimmäisenä allekirjoittajana jättänyt reilun 2,8 miljoonan euron talousarvioaloitteen asian korjaamiseksi budjetin eduskuntakäsittelyssä.

Kristillisdemokraattien mielestä myös muiden rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien yhteiskunnallista työtä on syytä tukea. Ryhmä esittää muun muassa miljoonan euron lisäystä rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille niiden rakennusten korjaus- ja täydennysinvestointeihin.

Ylös