Sari Essayah’n mielestä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä on uudistettava

5.10.2017 klo 16:38 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vaatii hallitusta parantamaan molempien vanhempien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua omaa lastaan koskevaan päätöksentekoon.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah’n mielestä molemmilla vanhemmilla, niin äidillä kuin isällä, pitää lähtökohtaisesti olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua lapsen asioista päättämiseen.

– Etävanhemman mielipiteet on otettava paremmin huomioon, Essayah vaatii.

–  Moni lapsi joutuu välikätenä kärsimään vanhempien välisistä erimielisyyksistä.

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdotti hiljattain useita uudistuksia lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan lainsäädäntöön.

Lakiin esitetään uusia säännöksiä muun muassa huoltajien velvollisuudesta suojella lasta väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen.

Essayah´n mielestä hallituksen on tartuttava työryhmän esille ottamiin uudistusehdotuksiin. Hän tiedustelee minkälaisella aikataululla uudistus toteutetaan.

–  Moni lapsi joutuu välikätenä kärsimään vanhempien välisistä erimielisyyksistä. Lainsäädännöllä tulee paremmin edistää lapsen edun toteutumista.

Essayah jätti aiheesta tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevan kysymyksen taustalla on puoluekokouksen hyväksymä aloite isien ja äitien yhdenvertaisuuden takaamisesta huoltajuusriidoissa.

Ylös