Peter Östman vaatii hirvieläinten metsästyksessä käytettävien koirien säkäkorkeuden ylärajan nostoa

6.10.2017 klo 08:24 Politiikka Samuli Rissanen

Nykyinen asetus rajaa Östmanin mukaan pois sellaisia rotuja, jotka olisivat muutoin potentiaalisia ajavia koiria hirvieläinten metsästyksessä, mutta joiden säkäkorkeus ylittää asetuksessa mainitun ylärajan.

Tällaisia rotuja ovat muun muassa dreeveri ja beagle. Esimerkiksi Ruotsissa dreeveri on suosittu kauriskoira.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman toivoo hallituksen korottavan hirvieläinten metsästyksessä käytettävien koirien säkäkorkeuden ylärajaa. Östman muistuttaa parhaillaan käynnissä olevasta eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta.

Uudistushankkeen yhteydessä tulisi hänen mukaansa arvioida uudestaan myös metsästysasetuksessa säädetyn säkäkorkeusvaatimuksen korottamismahdollisuuksia.

– Huomioitavaa on, että asetuksen kyseinen säännös on ollut nykyisenkaltaisena voimassa jo pitkää, joten asiaa olisi syytä arvioida tämän hetkisen tilanteen ja tiedon valossa

– Huomioitavaa on, että asetuksen kyseinen säännös on ollut nykyisenkaltaisena voimassa jo pitkää, joten asiaa olisi syytä arvioida tämän hetkisen tilanteen ja tiedon valossa.

Asetuksen säkäkorkeusvaatimusta on perusteltu eläinsuojelullisista näkökohdista. Esimerkiksi vuonna 2004 tehdyn kirjallisen kysymyksen vastauksessa todettiin, että metsästyslain kokonaisuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 asiaa käsiteltiin perusteellisesti, ja tuolloin katsottiin, että sopiva säkäkorkeuden yläraja on 28 cm.

– Tarkoituksena oli silloisten tietojen valossa pyrkiä siihen, että hirvieläimiä ei saisi ajattaa liian nopeasti ajavalla koiralla, jotta hirvieläintä ei juoksutettaisi uuvuksiin.

– Lisäksi tuolloin todettiin, että metsästyslain hirvieläinten metsästystä koskevia säännöksiä on tarkoitus tarkistaa eräiltä osin kuluvan vuoden aikana ja että tässä yhteydessä on määrä tarkastella myös koiran käyttöä hirvieläinten metsästyksessä koskevaa asetuksen säännöstä, Östman perustelee.

Hän jätti aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy, aikooko hallitus korottaa metsästysasetuksen mukaista säkäkorkeusvaatimusta.

Suomessa olevia hirvieläimiä ovat hirven lisäksi metsäpeura, metsäkauris, valkohäntäpeura ja täpläkauris. Yksittäisiä havaintoja on tehty myös kuusipeurasta.

Metsästysasetuksen mukaan hirvieläinten metsästyksessä ei saa käyttää kytkemättömänä sellaista ajavaa koiraa, jonka säkäkorkeus on yli 28 senttimetriä.

 

Ylös