Päivi Räsänen haluaisi vahvistaa perheiden tukijärjestelmää lapsen kuolemaa koskevissa tapauksissa

10.10.2017 klo 17:00 Politiikka Samuli Rissanen

Tukijärjestelmää pitäisi Räsäsen mukaan uudistaa siten, että lapsen kuoleman jälkeen olisi sopeutumisaika, jolloin esimerkiksi kotihoidontukea ja lapsilisää ei katkaistaisi välittömästi.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kehottaa kirjallisessa kysymyksessään hallitusta uudistamaan perheiden tukijärjestelmää lapsen kuoleman tapauksissa. Hänen mukaansa perheille tarvittaisiin näissä tapauksissa sopeutumisaika, jolloin esimerkiksi kotihoidontukea tai laispilisää ei katkaistaisi välittömästi.

– Näin autettaisiin vanhempia pääsemään yli pahimman shokkivaiheen ja tuettaisiin perheen arjen jatkumista. Vastaavasti sairauspäiväraha- ja työttömyyskarenssien pituuksia tulisi kohtuullistaa näissä tilanteissa, Räsänen ehdottaa kirjallisessa kysymyksessään.

Lapsen kuolema on koko perheelle valtava järkytys ja elämän pysäyttävä asia. Arjessa eteenpäin jatkaminen ja jaksaminen voi tuntua lähes mahdottomalta.

Hän muistuttaa, että lapsen kuolema on koko perheelle valtava järkytys ja elämän pysäyttävä asia. Arjessa eteenpäin jatkaminen ja jaksaminen voi tuntua lähes mahdottomalta. Samalla vanhempien työkyky voi heiketä pidemmäksi aikaa.

– Erityisesti perheissä, joissa on useampia lapsia, voi suuren surun lisäksi tulla huoli myös perheen taloudellisesta tilanteesta, mikäli vanhemmat eivät ole välittömästi tapahtuman jälkeen kykeneviä työelämään, mutta eivät myöskään saa enää kuoleman myötä päättyneitä tukia.

– Valtion on tuettava vanhempien toipumista tällaisesta kokemuksesta ja auttaa näin koko perheen jaksamista, Räsänen sanoo.

Tällä hetkellä, jos lapsi kuolee silloin, kun äiti tai isä on vanhempainvapaalla, Kela maksaa vanhempainrahaa 12 arkipäivää kuolinpäivästä, enintään kuitenkin vanhempainrahakauden loppuun. Lapsilisän maksu lakkaa puolestaan heti seuraavan kuun alusta.

Lapsen kuolema voi lisäksi vaikuttaa seuraaviin etuuksiin: elatustuki, eläkkeensaajan asumistuki, kansaneläkkeen lapsikorotus, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki, sotilasavustus, työmarkkinatuki tai peruspäiväraha ja yleinen asumistuki.

– Esimerkiksi alle 3-vuotiaan lapsen kuolema lakkauttaa myös kotihoidontuen. Kotona ollut vanhempi ei myöskään ole oikeutettu sairauspäivärahaan ennen kuin omavastuuaika on ummessa.

– Samoin jos henkilö hakeutuu työttömäksi, hänen työttömyyskarenssinsa on monesti kohtuuttoman pitkä. Jos perhe-etuudet ovat merkinneet huomattavaa osaa perheen toimeentulosta, myös hautajaisten järjestämisen kustannukset voivat romahduttaa talouden tasapainon, Räsänen muistuttaa.

 

Ylös