”Vankilalähetit ovat tuoneet toivoa ja Jumalan sanaa vaikeuksiin joutuneille”

6.11.2017 klo 13:46 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus toi valtiovallan tervehdyksen valtakunnallisille vankilalähetyspäiville, jotka pidettiin viikonloppuna Tampereella.

– Tuon kansanedustajana teille myös valtiovallan tervehdyksen ja suuren kiitoksen siitä työstä, jota olette uskollisesti tehneet jo yli 100 v Suomessa. Työ on ollut ja on tavattoman arvokasta, kansanedustaja ja Tampereen kaupunginvaltuutettu Sari Tanus sanoi valtakunnallisten vankilalähetyspäivien osallistujille Tampereella.

Vankilalähetit ovat vieneet vankiloihin toivoa ja lähimmäisyyttä, mutta vielä paljon enemmän, nimittäin rukiista leipää ja elämän siementä, Jumalan Sanaa, vaikeuksiin joutuneille veljille ja siskoille.

Tanuksen mukaan vankilalähetit ovat vieneet vankiloihin toivoa ja lähimmäisyyttä, mutta vielä paljon enemmänkin, nimittäin rukiista leipää ja elämän siementä, Jumalan Sanaa, vaikeuksiin sekä haasteellisiin elämäntilanteisiin joutuneille veljille ja siskoille.

– Käytännön työllänne ja tuellanne on valtavan suuri merkitys vangeille ja usein myös heidän omaisilleen, elämän merkityksen, oman arvon ja itsekunnioituksen löytymisessä sekä elämään ja  yhteiskuntaan uudelleen kiinni pääsemisessä, hän sanoo.

Tanus muistuttaa, että kristillisen uskon merkitys on näissä yhteyksissä tunnustettu ja arvostettu myös yhteiskunnan päättäjien keskuudessa.

– Käytännön työkokemuksenne, näkemyksenne ja ajatuksenne on ollut ja on jatkossakin arvokasta yhteiskunnan linjauksia tehtäessä: valtakunnan tasolla säädöksiä ja lakeja ja kaupunkien, kuntien tasolla käytännön toimintalinjauksia tehtäessä.

Ennaltaehkäisevään työhön tarvitaan kaikkia: yhteiskunnan eri tahoja, järjestöjä, seurakuntia, ammattilaisia ja vapaaehtoisia.

– Näette työssänne hyvin läheltä yksinäisyyden, syrjäytymisen, työttömyyden, taloudellisten vaikeuksien, hmissuhdeongelmien sekä alkoholin ja huumeiden mukanaan tuomat ongelmat ja niiden seuraukset  Näiden ongelmien ratkaisemiseen ja nimenomaan niiden ennaltaehkäisyyn, kuten varhaiseen tukeen, on laajalla rintamalla yhdessä panostettava.

– Meidän on tehtävä työtä kokonaisvaltaisen, kestävän hyvinvoinnin eteen, Tanus sanoo.

Ylös