Päivi Räsänen haluaa kotisairaalahoidon asiakasmaksut mukaan maksukattoon

18.11.2017 klo 08:33 Politiikka KD Lehti

Kotisairaalahoidon asiakasmaksut on sisällytettävä terveydenhuollon maksukattoon, vaatii kansanedustaja Päivi Räsäsen hallitukselle jättämä kirjallinen kysymys.

Kotisairaalahoidon asiakasmaksut eivät sisälly terveydenhuollon maksukattoon, jolloin hoidon kustannukset voivat nousta korkeiksi. Päivi Räsänen on jättänyt asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

– Edellytyksenä kotisairaalahoitoon on, että potilas selviytyy päivittäisistä toiminnoistaan itse, läheisten tai tukipalvelujen avulla. Tärkeintä on potilaan halu tulla hoidetuksi kotonaan. Hoidon tavoitteena on korvata sairaalahoitojakso laitoksessa tai lyhentää sitä, lääkäri-kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo.

– Kotisairaalahoito voi olla jatkuvaa, säännöllistä tai tilapäistä. On ongelmallista, että kotisairaalahoidon asiakasmaksut eivät kerrytä maksukattoa, jonka seurauksena etenkin pienituloisille maksurasitus voi muodostua täysin kestämättömäksi, Räsänen toteaa.

Kotisairaalahoito voi olla jatkuvaa, säännöllistä tai tilapäistä. On ongelmallista, että kotisairaalahoidon asiakasmaksut eivät kerrytä maksukattoa, jonka seurauksena etenkin pienituloisille maksurasitus voi muodostua täysin kestämättömäksi. – Päivi Räsänen

Kotisairaalahoitoa saadakseen potilas tarvitsee lääkärin lähetteen sekä valmiin diagnoosin ja hoitosuunnitelman. Kotisairaalahoidolla on suuri merkitys potilaan kotiutumisvaiheen edistämisessä sekä kotona asumisen tukemisessa. Tarkkaa tietoa suomalaisen kotisairaalan kustannustehokkuudesta ei ole, mutta toiminnan on arvioitu olevan jopa puolet edullisempaa kuin vuodeosastohoito.

Kotisairaalahoidolla tarkoitetaan määräaikaista ja tehostettua kotisairaanhoitoa. Kotisairaala soveltuu esimerkiksi laskimotukosten hoitoon, veritiputukseen, hoidon seurantaan liittyvään näytteidenottoon, diabeteksen tasapainottamiseen, saattohoitoon ja palliatiiviseen hoitoon. Se on sairaalatasoisen hoidon viemistä potilaan kotiin.
Ylös