”Vakuutuslääkärijärjestelmästä on tehtävä läpinäkyvä ja oikeudenmukainen”

23.11.2017 klo 17:23 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah pitää tärkeänä, että vakuutuslääkärijärjestelmää parannetaan ja pahimmat ongelmakohdat korjataan sote-uudistuksen yhteydessä.

Vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyttä on Essayah’n mielestä parannettava, jotta luottamus järjestelmän oikeudenmukaisuuteen saataisiin lisääntymään.

Nykyiseen vakuutuslääkärijärjestelmään ja työkyvyttömyyseläkkeiden myöntämiseen liittyvät ongelmat ovat olleet pitkään julkisen keskustelun kohteena.

Etuudenhakijat eivät koe pääsevänsä osallisiksi oman asiansa käsittelyssä eivätkä koe saavansa riittäviä perusteluja päätökselleen.

Keskeisin ongelma liittyy siihen, etteivät etuudenhakijat koe pääsevänsä osallisiksi oman asiansa käsittelyssä eivätkä koe saavansa riittäviä perusteluja päätökselleen.

Essayah on jättänyt aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee, miten vakuutuslääkärijärjestelmän kehittäminen on edistynyt ja miten hallitus on huomioinut asian  sote-uudistuksesa.

Hän muistuttaa, että pysyvämpi ratkaisu oli tarkoitus valmistella sote-uudistuksen ja muun terveydenhuollon lainsäädännön uudistuksen yhteydessä.

– Sote-uudistuksen venyessä myös kysymys vakuutuslääkäreistä on jäänyt vähäiselle huomiolle, Essayah arvioi.

 

Ylös