Antero Laukkanen kritisoi uutta varhaiskasvatusohjetta: ”Ruokarukous on vaihdettu loruihin”

24.11.2017 klo 15:17 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkasen mukaan Opetushallituksen uusien ohjeiden seurauksena lasten ruokarukoukset on vaihdettu päiväkodeissa loruihin.

Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa edellytetään, että varhaiskasvatus on uskonnollisesti ja poliittisesti sitouttamatonta toimintaa ja siinä painotetaan kulttuurikasvatusta ja omien juurien tuntemista.

Opetushallituksen ohjeiden seurauksena on kesän jälkeen lasten ruokarukoukset vaihdettu päiväkodeissa loruihin.

– Kuka turvaa lapsen perusoikeuden uskon harjoittamiseen varhaiskasvatuksessa? Ihmettelen sitä, että uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa ei pidetä esillä lapsen oikeutta omaan uskoon ja vakaumuksen ilmaisuun, kansanedustaja Antero Laukkanen kritisoi.

– Uskonnonvapaus ei merkitse uskonnottomuutta. Nykysuunta vaarantaa lapsen terveen kehityksen

Hänen mukaansa uusi varhaiskasvatussuunnitelma on herättänyt paljon huolta lasten vanhemmissa.

–   Suomessa on merkittävä määrä perheitä, joiden lapset kokevat täysin luonnolliseksi asiaksi esimerkiksi ruokarukouksen. Jos Suomen perustuslakiin kirjattua uskonnonvapautta tulkitaan vain negatiivisesti, on uhkana, että kristillisen kasvatuksen saaneita lapsia ja heidän vapauttaan ilmaista usko syrjitään.

– Uskonnonvapaus ei merkitse uskonnottomuutta. Nykysuunta vaarantaa lapsen terveen kehityksen, Laukkanen huomauttaa.

Laukkasen mukaan opetushallituksen uudesta varhaiskasvatussuunnitelmasta jää täysin epäselväksi se, kuinka ne lapset, joille on luontevaa ilmaista oma usko esimerkiksi ruokarukouksen kautta, tulevat huomioiduiksi varhaiskasvatuksessa.

Hän muistuttaa, että oman vakaumuksen ilmaisulla on tärkeä osa lapsen identiteetin muotoutumisessa. Lapsen oikeus identiteettiin on yksi arvioitavista tekijöistä, kun määritellään lapsen edun toteutuminen.

Laukkanen on jättänyt aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

Ylös