Antero Laukkanen hämmästyi: ”Opetusministeri vähättelee lasten perusoikeutta ilmaista omaa kristilistä uskoaan”

19.12.2017 klo 07:42 Politiikka Kristiina Kunnas

– Miksi opetusministeri vähättelee lasten perusoikeutta ilmaista omaa uskoaan varhaiskasvatuksessa, kansanedustaja Antero Laukkanen hämmästelee.

Kristillisdemokraattien espoolaiskansanedustaja Antero Laukkanen nosti hallitukselle esittämässään kirjallisessa kysymyksessä (KK 543/2017) esille sen, kuka turvaa lapsen perusoikeuden uskonnon harjoittamiseen varhaiskasvatuksessa.

Laukkanen on tietoinen siitä, että esimerkiksi lasten ruokarukoukset on Opetushallituksen uusien ohjeiden seurauksena vaihdettu monissa päiväkodeissa loruihin.

Laukkanen sai opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselta vastauksen, mutta se ei tyydyttänyt Laukkasta.

– Opetusministeri jätti vastaamatta esittämääni huoleen ja kysymykseen. Olin nimittäin todennut, että uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa jää epäselväksi se, kuinka uskonnollisen taustan omaavat lapset tulevat huomioiduiksi varhaiskasvatuksessa.

– Ihmettelen sitä, että opetusministeri sivuttaa täysin asiallisesti esittämäni huolen lasten perusoikeudesta omaan uskoon ja oman vakaumuksen ilmaisemiseen varhaiskasvatuksessa. Koko Suomessa on tällä hetkellä lasten vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten piirissä paljon hämmennystä ja kysymyksiä siitä, mitä opetushallituksen uusien ohjeiden mukaisesti tarkoittaa varhaiskasvatus, joka on ”uskonnollisesti ja poliittisesti sitouttamatonta toimintaa”.

Koko Suomessa on tällä hetkellä lasten vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten piirissä paljon hämmennystä ja kysymyksiä siitä, mitä opetushallituksen uusien ohjeiden mukaisesti tarkoittaa varhaiskasvatus, joka on ”uskonnollisesti ja poliittisesti sitouttamatonta toimintaa”. -kansanedustaja Antero Laukkanen

– Kuinka siis turvataan lapsen tarve toimia oman uskonsa ja itselleen luonnollisten ja turvallisten tapojen mukaisesti? Laukkanen pohtii.

–   On valitettavaa, että asiasta vastaava ministeri ei ota tosissaan vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten hämmennystä ja epätietoisuutta. Antamansa vastauksen perusteella ministeri vähättelee lasten perusoikeutta oman uskon mukaisten tottumuksien ilmaisuun ja varhaiskasvatuksen piirissä työskentelevien epätietoisuutta asiassa.

–  Ministerin on kannettava vastuunsa ja otettava kentällä oleva epätietoisuus ja hämmennys vakavasti. Ministerin on kiirehdittävä opetushallitusta antamaan tarkentavat ja tällä kertaa täsmällisesti laaditut ohjeet varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen toteuttamistavoista, Laukkanen vaatii.

 

Ylös