Asianajajaliitto on tarjonnut 20 vuotta maksutonta asianajajapäivystystä

31.12.2017 klo 08:34 Kotimaa Samuli Rissanen

Vuosittain noin 1 600 ihmistä saa oikeudellista neuvontaa Suomen Asianajajaliiton paikallisosastojen koordinoimassa asianajajapäivystyksessä. Toiminta on jatkunut nyt 20 vuotta.

Maksuttomasta päivystyksestä haetaan yleisimmin apua perhe- ja perintöoikeuden ongelmiin. Näiden lisäksi neuvoa kysytään hyvin monipuolisesti asuntokauppariidoista työsuhdeasioihin ja velka-asioista vahingonkorvauksiin.

Asianajajien maksuton oikeudellinen neuvonta on vuodesta toiseen hyvin kysyttyä

– Keskustelun aikana annetaan ensivaiheen neuvontaa ja ohjataan eteenpäin oikealle asiantuntijalle. Päivystyksestä vastaavat asianajotoimistoissa työskentelevät asianajajat ja muut juristit, Asianajajaliiton kehitys- ja viestintäjohtaja Janne Laukkanen kertoo.

Maksuttoman päivystyksen suosio kertoo siitä, että ensivaiheen oikeudelliselle neuvonnalle on tilausta. Ihmisillä on tarve saada matalan kynnyksen apua oikeudellisiin kysymyksiinsä. Liki kolmanneksessa asioita päivystyksessä käynti riittää ja kysyjä kokee saaneensa riittävästi tietoa.

Vapaaehtoistoiminnassa on vuosien aikana ollut mukana satoja asianajajia. Nykyisin päivystystä on 17 paikkakunnalla. Päivystyksessä ei laadita asiakirjoja tai hoideta muita toimeksiantoja. Juristin kanssa päivystyksessä käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Lisätietoa asianajajapäivystyksestä ja päivystysajoista: https://www.asianajajaliitto.fi/asianajajapaivystys

Ylös