Päivi Räsänen vaatii soteuudistuksen myötä lasten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantumista

25.1.2018 klo 15:56 Politiikka KD Lehti

Kansanedustaja Päivi Räsänen kysyy kirjallisessa kysymyksessään miten hallitus aikoo vahvistaa lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.
– Ongelmiin puuttuminen jo perusterveydenhuollossa auttaisi lapsia ja perheitä saamaan ajoissa apua, Räsänen huomauttaa.

Kansanedustaja Päivi Räsänen on tällä viikolla jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää. Räsänen kysyy asianomaiselta ministeriltä, miten hallitus vahvistaa lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää Sote -uudistuksen yhteydessä.

Kysymyksen taustalla on THL:n ja Kelan yhdessä teettämä selvitys 5–12-vuotiaiden lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutuspalvelujärjestelmästä Suomessa, josta ilmenee, etteivät mielenterveyshäiriöistä kärsivät lapset saa riittäviä palveluja perusterveydenhuollosta, vaan heidät ohjataan yhä useammin erikoissairaanhoitoon. Peruspalveluissa pitäisikin olla nykyistä paremmat mahdollisuudet hoitaa lasten lieviä ja keskivaikeita mielenterveyshäiriöitä.

– Pidän erittäin tärkeänä, että lasten mielenterveyspalvelut ovat helposti ja riittävän nopeasti saatavilla. Lasten mielenterveysongelmiin puuttuminen paremmin jo perusterveydenhuollossa auttaisi lapsia ja perheitä saamaan ajoissa apua, jolloin ongelmat eivät kasaantuisi ja kasvaisi, Räsänen toteaa.

Pidän erittäin tärkeänä, että lasten mielenterveyspalvelut ovat helposti ja riittävän nopeasti saatavilla. Lasten mielenterveysongelmiin puuttuminen paremmin jo perusterveydenhuollossa auttaisi lapsia ja perheitä saamaan ajoissa apua, jolloin ongelmat eivät kasaantuisi ja kasvaisi. – Päivi Räsänen

Raportista ilmenee myös, että erikoissairaanhoitoon ohjautumisessa on merkittäviä alueellisia eroja, eivätkä lapsiperheiden mielenterveyspalvelut toteudu näin ollen yhdenvertaisesti. Vastaavasti paremman hoidon toteuttamisen perustasolla on todettu edellyttävän, että terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutukseen kuuluu riittävä määrä lasten mielenterveyshäiriöihin liittyvää monipuolista opetusta.

– Palveluiden saatavuudessa ilmenneisiin alueellisiin eroihin pitää puuttua. Sote-uudistuksen yhteydessä on viimeistään kartoitettava näiden palveluiden riittävä yhdenvertainen toteutuminen valtakunnallisesti, Räsänen jatkaa.

– Lasten mielenterveyshäiriöihin liittyvän monipuolisen opetuksen lisääminen on ensisijaisen tärkeää, jotta mielenterveysongelmien ensimmäiset oireet osataan tunnistaa riittävän ajoissa jo perustasolla, Räsänen painottaa.

 

Ylös