KD Nuoret: Veikkauksen on lopetettava rahapelien laajamittainen mainostaminen ja vähennettävä peliautomaattien määrää

26.1.2018 klo 09:59 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattiset Nuoret katsoo, ettei Veikkauksen nykyinen toiminta edesauta rahapeleistä aiheutuvien haittojen ehkäisyä, eikä oikeuta sen monopoliasemaa.

KD Nuoret vaatii, että Veikkauksen tulee lopettaa rahapelien laajamittainen mainostaminen. Veikkauksen rahapeleistä saatavista tuotot pitäisi järjestön mielestä muun julkisen rahan tavoin tulouttaa suoraan valtion budjettiin.

– Veikkauksen on pyrittävä pontevammin ehkäisemään rahapelaamisen aiheuttamia haittoja esimerkiksi vaatimalla pelaamiseen pakollinen tunnistautuminen ja vähentämällä peliautomaattien määrää merkittävästi.

– Veikkauksen on pyrittävä pontevammin ehkäisemään rahapelaamisen aiheuttamia haittoja esimerkiksi vaatimalla pelaamiseen pakollinen tunnistautuminen ja vähentämällä peliautomaattien määrää merkittävästi.

– Veikkauksen tulee antaa sen keräämä kuluttajadata tutkijoiden käyttöön, jotta pelaamisen vaikutuksia voidaan arvioida riippumattomasti. Lisäksi Veikkauksen tuotoista entistä suurempi osa tulee ohjata rahapelihaittojen ennaltaehkäisyyn, KD Nuoret vaatii kannanotossaan.

KD Nuoret muistuttaa, että rahapelihaitat keskittyvät pääsääntöisesti huono-osaisille, kun taas merkittävä osa Veikkauksen tuotoista ohjautuu järjestöjen ja muiden toimijoiden kautta hyväosaisten hyödyksi.

– Rahapeleistä saatava tuotto on käytännössä vero, joka kohdistuu pienituloisiin. Toisin kuin veroin kerätyistä varoista, ei Veikkauksen tuottojen jakamisesta päätetä valtion budjetissa, KD Nuorten puheenjohtaja Aleksi Sarasmaa sanoo.

Hänen mielstään Veikkaus ei ole kyennyt ehkäisemään riittävästi rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja, eivätkä sen nykyiset toimintatavat oikeuta sen monopoliasemaa.

– Mikäli monopoliasema halutaan säilyttää jatkossa, on Veikkauksen toiminnan muututtava. Muussa tapauksessa on monopoli purettava ja markkinat avattava vapaalle kilpailulle, Sarasmaa vaatii.

KD Nuoret näkevät Veikkauksen toiminnassa kaksinaismoralismia: Monopoliasemaa perustellaan pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyllä, mutta Veikkaus pyrkii jatkuvasti tekemään parempaa tulosta tarjoamalla enemmän mahdollisuuksia pelaamiseen.

– Suuremman voiton tavoittelu ja pelaamisen laajamittainen mainostaminen ovat ristiriidassa haittojen ehkäisyn kanssa. Pelaamisen lisääntyessä on selvää, että myös siitä aiheutuvat haitat lisääntyvät.

 

Ylös