”Perhevapaista puhuttaessa ei ymmärretä, että eri ikäisillä lapsilla on erilaiset tarpeet”

2.3.2018 klo 11:47 Politiikka Samuli Rissanen

– Alle 3-vuotiaille korostuu hoiva ja sylin tarve, 5-6-vuotialla mukaan tulevat vertaisryhmän ja kavereiden tarve sekä kouluvalmiuksien saavuttaminen, Päivi Räsänen muistuttaa.

– Varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee kunnasta ja päiväkodista toiseen. Huolestuttava merkki on aivan liian suuret ryhmäkoot, kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo KD Kompassi-haastattelussa.

Julkisuudessa on ollut esillä erään helsinkiläisen lastentarhanopettajan lausunto, jossa tämä kertoi, ettei veisi omaa lastaan päiväkotiin, jossa itse työskentelee.

Räsänen muistuttaa, että Suomessa päiväkodeissa työskentelee hyvin koulututettuja ammattilaisia, joiden korkea koulutuksen taso antaa valmiuksia hallita lapsiryhmiä ja tuoda pedagogisesti innostavaa otetta.

– Mutta heidän on vaikea tuoda osaamista esiin, kun resurssit ovat niukat, Räsänen sanoo.

Lisäksi koulutetuista lastentarhanopettajista on suoranaista pulaa.

– Hallitus on kasvattanut aivan omilla päätöksilään tämän vaalikauden aikana varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja.

Suomessa on Räsäsen mukaan ollut jo pitkään kansainvälisesti vertailtuna suuret ryhmäkoot. Lisäksi kehitys on tällä hallituskaudella mennyt aivan väärään suuntaan.

– Hallitus on kasvattanut aivan omilla päätöksilään tämän vaalikauden aikana varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja.

Räsäsen mukaan se tarkoittaa, että on entistä hankalampaa antaa tukea sitä tarvitseville lapsille. Suuret ryhmäkoot altistavat kiusaamisongelmille, jotka voivat sitten jatkua kouluvuosiin.

– Kiusaaminen pääsee aivan eri tavalla liikkeelle suurissa ryhmissä.

Räsäsen mukaan varhaiskasvatuksen kokonaisuutta ja perhevapaiden suuntaa pohdittaessa unohtuu, että eri-ikäisillä lapsilla on erilaiset tarpeet.

Räsänen muistuttaa, että 5-6-vuotiaiden tarpeet ovat erilaisia kuin 1-2-vuotiaiden.

– Alle 3-vuotiaiden kohdalla korostuu hoivan ja sylin tarve. Silloin ei vielä tähdätä kouluvalmiuksiin eikä ryhmäkään ole niin tärkeä vaan syli ja hoiva.

Tämän vuoksi perheille tulisi taata aito mahdollisuus hoitaa pientä lasta myös kotona.

– Kun lapsi kasvaa korostuu myös kavereiden ja vertaisryhmän tarve sekä kouluvalmiudet, Räsänen sanoo.

Lisäksi kotihoitoa puoltaa terveysnäkökulma. Kun verrataan kotihoidossa olevia alle 3-vuotiaita päiväkotihoidossa oleviin, erot terveydessä ja sairastavuudessa ovat selvät. Päiväkodeissa hoidettavilla lapsilla on korvatulehduksia ja muita infektiosairauksia enemmän.

– Lapselle ei tee hyvää olla jatkuvassa infektiokierteessä kuten ei aikuisillekaan. Esimerkiksi korvatulehdukset voivat vaikuttaa pysyvästi kuuloon.

– Jos lapsi sairastelee paljon, vanhemmat joutuvat olemaan työstä pois, mikä ei ole myöskään työelämän eikä elinkeinoelämän etu, Räsänen sanoo.

Kansanedustaja Päivi Räsäsen KD Kompassi-haastattelu lähetään Radio Deissä lauantaina 3.3. klo 12.50.

Ylös