Hallitus antoi eduskunnalle soten valinnanvapauspaketin

8.3.2018 klo 14:44 Politiikka Samuli Rissanen

Valinnanvapaus tarkoittaisi käytännössä sitä, että ihminen listautuu valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen ja hammashoitolan asiakkaaksi.

Hallitus esittää valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Asiakkaan valinnanvapautta lisätään osana maakunta- ja sote-uudistusta.

Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Hallituksen esityksen mukaan asiakas voisi valita nykyistä yksilöllisemmin omaan tilanteeseensa sopivia palveluntuottajia.

Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voisivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö arvioisi edelleen aina ensin, mitä palveluja asiakas tarvitsee.

Käytännössä valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että asiakas voi valita yksityisen tai julkisen sote-keskuksen ja hammashoitolan, jonka asiakkaaksi listautuu.

Maakunnan liikelaitos tarjoaisi lisäksi kaikki sosiaalipalvelut ja muut terveyspalvelut kuten perhekeskusten palvelut, kouluterveydenhuollon, kotihoidon ja erikoissairaanhoidon.

Sote-keskuksesta saisi terveyspalveluja sekä ohjausta ja neuvontaa sosiaalipalveluista.

Sote-keskuksesta saisi myös erikoislääkärin palveluja vähintään kahdelta erikoisalalta. Maakunta päättäisi, mitä ne ovat.

Maakunnan liikelaitos tarjoaisi lisäksi kaikki sosiaalipalvelut ja muut terveyspalvelut kuten perhekeskusten palvelut, kouluterveydenhuollon, kotihoidon ja erikoissairaanhoidon.

Lain mukaan maakunnan liikelaitoksen olisi myönnettävä asiakasseteleitä tietyissä palveluissa. Asiakas käyttäisi asiakassetelin yksittäisen palvelun hankkimiseen toiselta palveluntuottajalta. Asiakasseteliä pitäisi tarjota esimerkiksi kotihoidossa, asumispalveluissa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

Lisäksi asiakasseteli olisi myönnettävä, jos hoitotakuun aikarajat ylittyvät. Maakunta voisi käyttää halutessaan asiakasseteliä laajemminkin, kunhan se ei haittaisi palvelujen toimivuutta.

Henkilöt, joilla on laaja ja pitkäaikainen avuntarve, voisivat saada käyttöönsä henkilökohtaisen budjetin. Henkilökohtaisen budjetin avulla asiakas voisi valita yksilölliseen tilanteeseen sopivia palveluja, vaikkapa henkilökohtaisen avustajan.

Hallituksen mukaan uusi valinnanvapausmalli on asiakaslähtöinen. Vaikutusrvioinnin mukaan lakiehdotuksella on menokehitystä kasvattavia sekä sitä hillitseviä vaikutuksia. Valinnanvapauden kautta järjestettävien palvelujen arvon arvioidaan olevan noin 29 prosenttia maakuntien järjestämistä sosiaali- ja terveyspalveluista.

Tämä tarkoittaa noin 5,3 miljardia euroa julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudessaan 18,6 miljardin euron rahoituksesta vuoden 2016 tasossa.

Eduskunnan on määrä päättää valinnanvapauslain hyväksymisestä kesäkuussa 2018. Tarkoitus on, että maakunnat alkavat järjestää julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2020 alusta.

Syksystä 2019 alkaen asiakas voi valita maakunnan liikelaitoksen eli käytännössä maakunnan, jonka palveluissa asioi. Viimeistään 1.7.2020 maakunta ottaisi käyttöön asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin.

Sote-keskukset aloittaisivat toimintansa viimeistään 1.1.2021 ja hammashoitolat 1.1.2022.

Ylös