Kiinteistövero tuottaa kunnille vuonna 2018 yli 1,8 miljardia euroa – veroprosentteja nostettu kymmenissä kunnissa

12.3.2018 klo 10:09 Kotimaa Kristiina Kunnas

Verohallinnon ennakkotilastojen perusteella kiinteistövero tuottaa tänä vuonna kunnille noin 1 844 miljoonaa euroa, mikä on noin 50 miljoonaa euroa (2,8 %) enemmän verrattuna viime vuoden toteutuneeseen verotuottoon.

Suurin osa kiinteistöverosta kertyy aikaisempien vuosien tapaan rakennuksista. Maapohjan osuus on noin 27 prosenttia tuotosta.

Vuoden 2018 kiinteistöveron perusteena ovat vuoden 2017 verotusarvot ja kiinteistön sijaintikunnan vuodelle 2018 määräämät veroprosentit.

Kiinteistöveron tuoton kasvua vauhditti yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin ylärajan nosto.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on noussut 41 kunnassa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 27 kunnassa ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 44 kunnassa.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on noussut 41 kunnassa, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 27 kunnassa ja muiden asuinrakennusten veroprosentti 44 kunnassa.

Rakennusten ja rakennelmien vuoden 2017 jälleenhankinta-arvon laskentaperusteissa on huomioitu rakennuskustannusindeksin nousu. Sen vuoksi rakennusten jälleenhankinta-arvoja on korotettu 0,1 prosentilla. Ikäalennusten vuoksi rakennusten verotusarvojen nousu on kuitenkin voinut jäädä pienemmäksi.

Maapohjan verotusarvojen perusteena käytetään kuntakohtaisia tonttihintakarttoja ja arviointiohjeita. Ohjeisiin ei ole tehty muutoksia ja aluehinnat ovat ennallaan.

Kiinteistöverotuspäätökset saapuvat maaliskuussa. Verotuspäätöksiä lähetetään yli 2,1 miljoonaa kappaletta. Päätös ja sen mukana tulleet ilmoitus- ja selvitysosa tulee tarkistaa. Jos tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää, korjaukset voi tehdä kätevästi Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa.

Verkossa ilmoittaminen on helppoa, sillä palvelu ohjaa ilmoittamisessa. Näin myös virheiden mahdollisuus vähenee. Korjattu verotuspäätös saapuu nopeammin, jos muutokset on tehty sähköisesti.

Kiinteistöveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 8.5. tai 15.5. Oma palautuspäivä on merkitty ilmoituksen etusivulle. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien viimeinen palautuspäivä on 30.4.2018.

Kiinteistöveron eräpäivät ovat syksyllä

Asiakkaille määrätyistä kiinteistöveroista 37 prosenttia on sellaisia, joissa maksettava vero jää alle 170 euron. Kiinteistöveroa ei määrätä, jos vero on alle 17 euroa. Näitä kiinteistön omistajia on noin 2 prosenttia. Alle 170 euron kiinteistövero maksetaan kerralla ensimmäisenä eräpäivänä ja sitä suurempi vero tulee maksettavaksi kahdessa erässä. Eräpäivät ovat 3.9. ja 15.10.2018.

Ylös