”Miten saisimme Kannustavan perusturvan pian käyttöön?”

22.3.2018 klo 18:25 Politiikka Samuli Rissanen

Eilen Juho Saaren työryhmä esitti eriarvoisuuden torjumiseksi keinoja, jotka perustulon osalta vastaavat KD:n kannustavaa perusturvaa. Antero Laukkanen kysyikin, miten malli saataisiin mahdollisimman pian käyttöön.

Eduskunnan kyselytuntia hallitsi tänään professori Juho Saaren eriarvoisuutta pohtineen työryhmän esittämät ratkaisut.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen kertoi, että KD-ryhmä on tyytyväinen Juho Saaren köyhyystyöryhmän esittämiin perusturvauudistusideoihin.

– Saaren työryhmä ehdottaa perustukimuotojen yhtenäistämistä yhdeksi tueksi, mikä hyvin pitkälti vastaa kristillisdemokraattien jo vuodesta 2015 ehdottaman Kannustava perusturva‑mallin pääperiaatteita, Laukkanen muistutti hallitusta.

Mikä on ministerin vastaus siihen, että saisimme tämän KD:n kannustavan perusturvan mahdollisimman pian käyttöön ja nämä tuet yhtenäistettyä sillä tavalla, että ne olisivat järkeviä ja helppoja

Myös KD:n kannustavassa perusturvassa tukijärjestelmää järkevöitettäisiin yhtenäistämällä perusetuudet yhdeksi etuudeksi.

Laukkanen huomautti, että tällä hetkellä tukijärjestelmä on tarpeettoman monimutkainen suhteessa sen tuottamiin euromääräisiin tuloihin. Viisi erimuotoista tukijärjestelmää tuottavat valtaisan määrän byrokratiaa.

– Kysyisinkin, mikä on nyt peruspalveluministerin vastaus siihen, että saisimme tämän KD:n kannustavan perusturvan mahdollisimman pian käyttöön ja nämä tuet yhtenäistettyä sillä tavalla, että ne olisivat järkeviä ja helppoja, Laukkanen kysyi.

Peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan uudistuksen mittaluokka on sellainen, että on perusteltua käydä kokonaisuus vaalien kautta ja valmistella sitä ensi hallituskaudelle toimihankkeena.

Ylös