Tuore kansalaisaloite on hätähuuto vanhusten oikeuksien puolesta

24.3.2018 klo 13:07 Politiikka Samuli Rissanen

Kansalaisaloitteen vireille panija, vantaalainen lääkäri ja kaupunginvaltuutettu Tiina Tuomela kertoo, että viime aikojen uutisoinnit heitteille jääneistä vanhuksista herättivät hänessä
tarpeen toimia. Kansalaisaloite on samalla suuri hätähuuto.

Uusimmalla kansalaisaloitteella vaaditaan, että eduskunta ja hallitus tekevät työtä sen eteen, että vanhusasiainvaltuutetun virka saada perustettua Suomeen.

Aloitteen puuhanainen, vantaalainen lääkäri ja kaupunginvaltuutettu Tiina Tuomela kertoo, että viime aikojen uutisoinnit heitteille jääneistä vanhuksista herättivät hänessä tarpeen toimia.

Kansalaisaloite on siten samalla suuri hätähuuto.

– Emme voi jatkossa jättää vanhusta turvapuhelimien tai ateria-automaattien varaan. Ihminen tarvitsee aina myös toista ihmistä, kuuntelijaa, myötäeläjää ja läheisyyden tuomaa turvaa.

– Uutisissa on kerrottu kotoa löydetyistä, huonokuntoisista, lähes heitteillä olevista vanhuksista. Vanhusväestön määrä kasvaa kovaa vauhtia, ja erityisesti muistisairaiden määrä lisääntyy.

– Yksinäisten ikäihmisten itsemurhien määrä on noussut. Myös alkoholiongelmat ovat lisääntyneet, Tuomela sanoo.

Hän muistuttaa, että ikäihmiset tarvitsevat laadukkaita, monipuolisia ja yksilöllisiä avo- ja laitospalveluita ja muita asumisratkaisuja.

– Emme voi jatkossa jättää vanhusta turvapuhelimien tai ateria-automaattien varaan. Ihminen tarvitsee aina myös toista ihmistä, kuuntelijaa, myötäeläjää ja läheisyyden tuomaa turvaa.

Vanhusasiainvaltuutetusta ikäihmiset saisivat virallisen puolestapuhujan, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa.

– Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on aiemmin perustettu muun muassa tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat, Tuomela kertoo kansalaisaloitteen taustoista.

Tuomelan mukaan valtuutetun merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään, kun seniorien määrä kasvaa.

Tuomela on kristillisdemokraattien (KD) varapuheenjohtaja ja KD Naisten puheenjohtaja.

Kansalaisaloitteeksi muotoutunut kysymys vanhusasiainvaltuutetusta nousi keskusteluun Tuomelan vieraillessa Helsingin KD:n Naispiirin  vuosikokouksessa helmikuussa.

Aloitteen muut puuhanaiset ovat Katri Fältberg ja Riitta Kuismanen.

Nimien keruu alkaa 1.4., jolloin aloitteen voi käydä allekirjoittamassa sähköisesti kansalaisaloite.fi-sivustolla.

Ylös