Rahankeräyslaki oikeille raiteille

25.3.2018 klo 08:42 Politiikka Samuli Rissanen

Rahankeräyslain uudistus on saatu oikeille raiteille, mutta KD eduskuntaryhmä esittää antamassaan lausunnossaan yhä täsmennyksiä lakiin.

Rahankeräyslain uudistamista pohtinut työryhmän esityksessä merkittävintä on ollut luopuminen raskaiksi ja byrokraattisiksi koetuista määräaikaisista keräysluvista.

Merkittävintä on ollut luopuminen raskaiksi ja byrokraattisiksi koetuista määräaikaisista keräysluvista.

Uudessa laissa keräyksen järjestämisen edellytyksenä olisi joko Poliisihallituksen myöntämä toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa tai poliisilaitokselle tehtävä pienkeräysilmoitus.
Jatkossa luvat myönnettäisiin pysyvinä ja pienimuotoiset kansalaiskeräykset voitaisiin toteuttaa ilman viranomaislupaa.

Yhdistyspohjaisten seurakuntien kolehdinkeräys vapautettaisiin lupakäytännöistä ja eri seurakuntia kohdeltaisiin jatkossa yhdenvertaisesti niiden järjestäytymismuodosta riippumatta.

– Olemme ryhmänä pitänyt tätä asiaa esillä, joten olemme erittäin tyytyväisiä, että työryhmä on kuullut kentän viestin, kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen painottaa.

Uusi rahakeräyslakiesitys on ollut laajalla lausuntokierrokselle.

Laukkanen toivoo vielä muutamiin yksityiskohtiin täsmennystä lain jatkovalmistelussa.

– Toivon, että esimerkiksi säädöksiä yhteisön tilinumeron julkisuudesta väljennettäisiin niin, että tilitiedot voisivat olla esillä esimerkiksi yhteisön verkkosivujen yhteystieto-osiossa, hän sanoo.

– Yhdistyksen on voitava kertoa ilman rahankeräyslupaa, miten sen toimintaa voi tukea, Laukkanen jatkaa.

Yleishyödyllisyyden käsitteen selventämiseen on perusteltua kiinnittää huomiota vielä lakiesityksen jatkokäsittelyssä.

– Kun yleishyödyllisyys –käsite on tarkkarajainen ja selkeä, asiaan ei jää liikaa tulkinnantarvetta. Näin varmistetaan myös yhdenmukainen soveltaminen, Laukkanen painottaa.

Rahankeräyslaissa säilyy Poliisihallituksen vahva rooli rahankeräysasioiden ohjaamisessa.

– Painotus tulisi olla ohjaamisen sijasta valvonnassa, mitä edesauttaa lain selkeä ja täsmällinen ilmaisu.
– Lisäksi pitäisimme tärkeänä, että perusteluissa määriteltäisiin Poliisihallituksen tehtäväksi tiedottaa rahankeräyslain soveltamisen kannalta keskeisistä asioista, Laukkanen toteaa.

Lausunnossa nostetaan esiin myös sosiaalisessa mediassa tehtyjen keräysten tuomat haasteet.

Kristillisdmeokraatit antaisivat niin ikään uskonnollisille yhdyskunnille mahdollisuuden soveltaa yhdistyslain sääntelyä myös toiminnantarkastuksesta. Uskonnollisen yhdyskunnan ja erityisesti joidenkin sen seurakuntien toiminta saattaa olla niin pienimuotoista, ettei ole tarvetta tilintarkastajalle, vaan toiminnantarkastus olisi riittävä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah jätti asiaa liittyen aiemmin myös lakialoitteen.
– Nykyisessä tilanteessa yhteisöt joutuvat asettamaan tilintarkastajan, mistä aiheutuu niille tarpeettomia kuluja. Erilaiset yhteisömuodot eivät ole tässä suhteessa keskenään yhdenvertaisia, Essayah perustelee.

Ylös