Peter Östman parantaisi vammaisten henkilöiden työehtoja: ”9 euron kulukorvaus ei riitä edes lounasateriaan”

27.3.2018 klo 10:37 Politiikka Samuli Rissanen

Östman muistuttaa, että vammaisten henkilöiden antama työpanos vastaa usein täysin tavallisessa työsuhteessa olevan henkilön työpanosta. Tästä huolimatta hänelle maksetaan vain Kelan myöntämää 9 euron kulukorvausta työpäivää kohden.

Kansanedustaja Peter Östman haluaa parantaa vammaisten henkilöiden työehtoja ja mahdollisuuksia työllistyä.

Useat vammaiset henkilöt ovat mukana kuntouttavassa työtoiminnassa, jonka tavoite on parantaa työllistymismahdollisuuksia.

Käytännössä monet vammaiset eivät työllisty vapaille työmarkkinoille, vaan jatkavat usein vuosia työntekoa eri tehtävissä kuntouttavassa työtoiminnassa.

–  Kulukorvaus on niin pieni, ettei se kata edes normaalin lounasravintolan hintoja, puhumattakaan muista työnteosta aiheutuvia kustannuksia

Östman muistuttaa, että usein vammaisten henkilöiden antama työpanos vastaa täysin tavallisessa työsuhteessa olevan henkilön työpanosta. Tästä huolimatta hänelle maksetaan vain Kelan myöntämää 9 euron kulukorvausta työpäivää kohden.

–  Kulukorvaus on niin pieni, ettei se kata edes normaalin lounasravintolan hintoja, puhumattakaan muista työnteosta aiheutuvia kustannuksia, perustelee Peter Östman.

Kela maksaa kulukorvausta, kun työtön tai osatyökykyinen henkilö osallistuu työllistymistä edistävään palveluun. Kulukorvauksen määrä on 9 euroa päivässä viitenä päivänä viikossa ja sitä maksetaan palvelun aikaisiin matka- ja ylläpitokustannuksiin.

Työllistymistä edistävät toimet, joihin saa kulukorvausta ovat maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta.

Östman on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä korottaakseen vammaisen henkilön työstä saamaa korvausta ja miten hallitus aikoo parantaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä normaaliin palkkatyöhön.

Ylös