Yli kolmannes kaikista työtapaturmista aiheutuu liukastumisesta, kaatumisesta tai putoamisesta

29.3.2018 klo 10:00 Kotimaa KD Lehti

Kaiken kaikkiaan Suomessa sattui palkansaajille vuonna 2016 yhteensä 118 590 työtapaturmaa. Näistä 97 116 oli työpaikkatapaturmia ja 21 475 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattuneita työtapaturmia. Määrät kasvoivat hieman vuodesta 2015.

Tyypillisin työtapaturman sattumissyy Suomessa on liukastuminen, kaatuminen tai putoaminen. Näiden seurauksena vuonna 2016 työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattiin 39 692 palkansaajien työtapaturmaa.

Kaiken kaikkiaan Suomessa sattui palkansaajille vuonna 2016 yhteensä 118 590 työtapaturmaa. Näistä 97 116 oli työpaikkatapaturmia ja 21 475 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattuneita työtapaturmia. Määrät kasvoivat hieman vuodesta 2015, jolloin työpaikkatapaturmia sattui 96 296 ja työmatkatapaturmia 20 158.

Kaikilla toimialoilla vuonna 2016 sattui 28 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Tämä tarkoittaa käytännössä, että 20 työntekijän kokoisessa yrityksessä sattui yksi työpaikkatapaturma vuodessa. Taajuustaso vuonna 2016 oli kaikkien aikojen alhaisin.

Kaikilla toimialoilla vuonna 2016 sattui 28 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Tämä tarkoittaa käytännössä, että 20 työntekijän kokoisessa yrityksessä sattui yksi työpaikkatapaturma vuodessa. Taajuustaso vuonna 2016 oli kaikkien aikojen alhaisin.

– Hyvä uutinen on, että vaikka talous lähti kasvuun ja työn määrä työtunteina mitattuna lisääntyi, niin työtapaturmien määrä ei lähtenyt yhtä suureen nousuun, kertoo tutkimuspäällikkö Marja Kaari Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Korkeimmat taajuudet olivat rakentamisessa (59,8), hallinto- ja tukipalveluissa (48,1) sekä kuljetuksen ja varastoinnin alalla (39,5). Myös yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden (31,5) sekä teollisuuden taajuus (29,8) oli kaikkien toimialojen keskiarvon (28) yläpuolella.

Monilla toimialoilla taajuudet näyttävät jatkaneen hyvää laskusuuntaista kehitystä. Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden taajuus kasvoi vuodesta 2015.

 

Yli 60 % työpaikkatapaturmista lieviä

Työpaikkatapaturmien vakavuuksista saatava tuorein tilastotieto on vuodelta 2015. Työpaikkatapaturmista suurin osa – yhteensä 60 361 työpaikkatapaturmaa eli 62,6 % – oli lieviä, korkeintaan 3 vuorokauden työkyvyttömyyteen johtaneita. Lievien tapaturmien osuus on kasvanut, tarkastelujakson (2005 – 2015) alussa niiden osuus oli 51 %.
Vakavia, yli 30 vuorokauden työkyvyttömyyteen johtaneita tapaturmia oli 7,1 % palkansaajien työpaikkatapaturmista. Työmatkatapaturmissa vakavien osuus (11,2 %) oli suurempi kuin työpaikkatapaturmissa.

 

20 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa

Vuonna 2016 työpaikkatapaturmissa kuoli 20 palkansaajaa. Eniten kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui rakentamisen (7) ja teollisuuden (6) toimialoilla. Vuonna 2017 työpaikkatapaturmissa kuoli TVK:n tietoon tulleiden tapausten perusteella 16 palkansaajaa.

 

Lue lisää: Työtapaturmat – Tilastovuodet 2005-2016 tilastokooste julkaistaan 29.3.2018 osoitteessa: tvk.fi/tyotapaturmat2016.

 

Ylös