Kansalaisaloite avautui allekirjoitettavaksi: Vanhusasiainvaltuutettu tarvitaan nyt!

1.4.2018 klo 08:03 Politiikka Samuli Rissanen

Kansalaisaloitteen vireillepanija, lääketieteen tohtori ja kaupunginvaltuutettu Tiina Tuomela toivoo kaikkien suomalaisten kokevan kansalaisaloitteen omakseen. – Tämän pitäisi olla kaikkien suomalaisten, vanhusjärjestöjen, puolueiden ja päättäjien hanke, hän sanoo.

Vantaalaista erikoislääkäri Tiina Tuomelaa jännittää, sillä tänään on päivä, jolloin kansalaisaloite vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseksi aukeaa allekirjoitettavaksi.

Tuomela toivoo, että hanke ylittäisi puoluerajat ja kaikki muutkin esteet.

– Toivon, että halu saada tämä yhdessä aikaiseksi on suurempi kuin mitkään ideologiset esteet. Tästä pitää tulla kaikkien yhteinen hanke

– Toivon, että halu saada tämä yhdessä aikaiseksi on suurempi kuin mitkään ideologiset esteet. Tästä pitää tulla kaikkien yhteinen hanke, hän sanoo.

Tuomelalla on myönteisiä kokemuksia yhteistyön voimasta politiikassa: Hän kuuluu Vantaalla sisäilma-asioita aktiivisesti ratkovaan neuvottelukuntaan, jossa on jäseniä kaikista puolueista.

Tänään allekirjoitettavaksi avautuneella kansalaisaloitteella vastataan vanhustenhoidon puutteisiin, joista räikeimmät ovat olleet otsikoissa jälleen tämänkin vuoden aikana. Tuomelan mukaan nyt on yhdestoista hetki toimia, sillä mikäli vanhusten asioita ei nyt saada kuntoon, tilanne muuttuu epätoivoiseksi tulevaisuudessa.

–Jos jo nyt on laiminlyöntejä, heitteillejättöä, riittämättömät resurssit sekä kaikenlaisia puutteita ja laatuongelmia, niin mitä sitten tulevaisuudessa, kun vanhuksia on selvästi nykyistä enemmän, hän kysyy.

Tuomelan mukaan vanhusten oikeuksia puolustamaan tarvitaan riippumaton taho, vanhusasiainvaltuutettu, josta ikäihmiset saisivat virallisen puolestapuhujan, joka on perehtynyt nimenomaan heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa.

–Valtuutettu puuttuisi epäkohtiin ja loisi painetta myös poliittisten päättäjien suuntaan. Siinä mielessä hänellä olisi vaikutusvaltaa myös vanhustenhoitoa koskevien lakien sisältöön ja henkeen.

Vanhusväestön hyvinvointi on tulevaisuuden kannalta aivan keskeinen kysymys, sillä väestö vanhenee ja hoivan sekä erilaisten palveluiden tarve kasvaa.

– Samalla yksinäisyys on lisääntynyt. Usein on niin, että vanhus jää jossain vaiheessa yksin ja mahdollisesti lapsetkin asuvat eri puolilla Suomea. Tilanne on jo nyt vaikea, jos jää pelkän viranomaisavun varaan, Tuomela sanoo.

Vantaan kaupunginvaltuutettuna vaikuttava Tuomela ajaa myös etsivän vanhustyön mallia, jossa yksin jäänestä ja avuntarpeessa olevasta vanhuksesta voisi tehdä ilmoituksen ja saada hänet yhteyteen ja avun piiriin.

– Vanhusväestö poikkeaa tällä hetkellä nuoremmista sukupolvista siinä, että he eivät ole yhtä tietoisia oikeuksistaan saada apua ja tukea eivätkä he välttämättä edes kehtaa pyytää. Muistisairaiden kasvava joukko on vielä oma lukunsa; he eivät tiedosta omaa tilannettaan, Tuomela muistuttaa.

Vanhusasiainvaltuutettua Suomeen vaativan kansalaisaloitteen nimienkeruu on parhaillaan käynnissä. Aloitteen voi käydä allekirjoittamassa sähköisesti kansalaisaloite.fi-sivustolla. Kansalaisaloitteeseen pääset tästä

Kansalaisaloite pähkinänkuoressa

– Kansalaisaloitteella vaaditaan, että eduskunta ja hallitus tekevät työtä sen eteen, että vanhusasiainvaltuutetun virka saada perustettua Suomeen.

– Vanhusasiainvaltuutetusta ikäihmiset saisivat virallisen puolestapuhujan ja riippumattoman asiantuntijan, joka on perehtynyt vanhusten asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa.

– Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on jo aiemmin perustettu muun muassa tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat.

– Kansalaisaloitteen vireillepanijan Tiina Tuomelan ohella aloitteen puuhanaisina toimivat sosionomi Katri Fältberg ja sosiaalipsykologi Riitta Kuismanen.

Ylös