Pelastakaa Lapset tavoittelee maksutonta toisen asteen koulutusta – ”Köyhyyden ja eriarvoistumisen kierre katkaistava”

6.4.2018 klo 10:05 Kotimaa KD Lehti

Pelastakaa Lapset ry kaipaa eduskunnalta ja kuntapäättäjiltä määrätietoisia toimia, jotta köyhyyden kierteeseen voidaan puuttua.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus Köyhyydellä ei leikitä nostaa esiin lapsiperheiden lisääntyneen köyhyyden Suomessa. Pelastakaa Lapset yhtyy lapsiasiavaltuutetun huoleen vähävaraisten perheiden lasten tilanteesta ja vaatii toimia eriarvoistumisen kierteen katkaisemiseksi.

– Köyhyydessä ei ole kyse vain rahan puutteesta, muistuttaa Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.

Koulutuksella on tutkitusti erittäin tärkeä merkitys eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.

– Vähävaraisuus heijastuu lasten ja nuorten arkeen ja hyvinvointiin. Se vaikeuttaa osallistumista harrastuksiin, sosiaalisiin tilanteisiin ja jopa opiskeluun. Köyhyydestä kertovien lukujen takana on aina yksilöllisiä kohtaloita ja kokemuksia, joita yhteiskunnan on kuultava.

Jotta köyhyyden kierteeseen voidaan puuttua, tarvitaan eduskunnalta ja kuntapäättäjiltä määrätietoisia toimia. Pelastakaa Lapset kannattaa lämpimästi lapsiasiavaltuutetun esityksiä lapsivaikutusten arvioinnin lisäämisestä lakiin sekä siirtymisestä aidosti maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Koulutuksella on tutkitusti erittäin tärkeä merkitys eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.

– Nyt kuitenkin esimerkiksi toisen asteen opintojen kustannukset ovat ongelma monille vähävaraisille perheille. Suomen on turvattava jokaiselle nuorelle – varallisuudesta riippumatta – mahdollisuudet kouluttautua niin pitkälle kuin kyvyt ja kiinnostus riittävät. Siksi tarvitsemme maksuttoman toisen asteen, Markkula-Kivisilta vaatii.

Pelastakaa Lasten ja useiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen vireillepanema Maksuton toisen asteen koulutus -kansalaisaloite saavutti maaliskuussa yli 50 000 allekirjoitusta. Aloite pyritään luovuttamaan eduskunnan käsittelyyn toukokuussa.

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children -järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Järjestön visiona on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänä on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.
Ylös