Valinnanvapaus puntarissa: Kaksi viidestä valitsisi julkisen terveyskeskuksen, kolmannes yksityisen

20.4.2018 klo 09:51 Politiikka Samuli Rissanen

Jos terveyspalveluidensa tarjoajan saisi vapaasti valita, 43 prosenttia suomalaisista valitsisi julkisen terveyskeskuksen, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä kyselystä. Noin kolmannes vastaajista valitsisi yksityisen terveyskeskuksen, ja 23 prosentilla ei ole asiasta mielipidettä

Kaikista suomalaisista enemmän kuin kaksi viidestä (43 %) ilmoittaa valitsevansa varmasti tai luultavasti julkisen terveyskeskuksen, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Noin kolmannes valitsisi yksityisen (34 %), jos valinnanvapaus toteutuu. Varsin moni (23 %) on tällä haavaa vailla mielipidettä.

Ensisijaisesti kunnallisia terveyspalveluja käyttävät ovat taipuvaisia valitsemaan julkisen terveysaseman (57 %). Reilu viidennes (22 %) saattaisi vaihtaa yksityiseen.

Puolueiden kannattajista selvimmin yksityistä palvelutarjontaa painottavat Kokoomuksen kannattajat, joista 60 prosenttia valitsisi jatkossa yksityisen terveyskeskuksen.

Yksityisiä terveyspalveluja tällä hetkellä käyttävät näyttäisivät pysyttelevän yksityisten palveluiden piirissä (64 %). Yksityisen työterveyshuollon asiakkaista sen sijaan lähes joka toinen (47 %) valitsisi yksityisen ja reilu neljännes (28 %) julkisen terveyspalvelun tuottajan.

Puolueiden kannattajista selvimmin yksityistä palvelutarjontaa painottavat Kokoomuksen kannattajat, joista 60 prosenttia valitsisi jatkossa yksityisen terveyskeskuksen.

Sitä vastoin yli puolet SDP:n, vasemmistoliiton ja keskustan kannattajista luottaisi julkisiin terveyspalveluihin.. Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla asuvien keskuudessa on keskimäärää enemmän yksityisen palvelutarjoajan valitsevia.

Maaseutumaisissa kunnissa asuvista enemmistö saattaisi valita julkisen terveyskeskuksen.

Ylempien toimihenkilöiden, yrittäjien ja hyvätuloisten keskuudessa on keskimäärää enemmän niitä, jotka ainakin melko varmasti valitsisivat yksityisen palveluntarjoajan.

Näiden väestöryhmien keskuudessa on selvästi keskimäärää enemmän niitä, jotka nykyisellään käyttävät yksityisiä työterveyshuollon palveluita.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 23.-28.3.2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1028.

Ylös