”Eutanasia on jatkossakin torjuttava tarpeettomana”

4.5.2018 klo 13:49 Politiikka Samuli Rissanen

Eduskunta äänesti lopulta kumoon Kokoomuksen Timo Heinosen esittämän, valiokunnan mietinnölle kilpailevan lausumaehdotuksen eutanasian laillistamiseksi. Samalla päättyi pitkään puidun eutanasia-kansalaisaloitteen käsittely eduskunnassa.

Pitkään eduskunnassa puitu eutanasia-kansalaisaloitteeseen liittyvä keskustelu sai päätöksensä, kun eduskunta hylkäsi aloitteen eutanasian laillistamista Suomessa.

Eduskunta äänesti lopulta täysistunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan hylkäävästä ja Heinosen eutanasiaa puoltavasta lausumaehdotuksista.

Heinosen esitys kaatui äänin 128-60. Poissa oli 10 kansanedustajaa ja äänestyksessä annettiin yksi tyhjä ääni.

–  Olen iloinen eduskunnan enemmistön päätöksestä hylätä kansalaisaloite, lääkäri-kansanedustaja Päivi Räsänen kommentoi äänestystulosta.

Kristillisdemokraatit olivat erittäin helpottuneita ratkaisun jälkeen, sillä Heinosen hävinnyt ponsi olisi tarkoittanut velvoitetta säätää eutanasialaki. Saattohoidon tarpeet ja saattohoitolaki olisivat jääneet eutanasian jalkoihin.

–  Olen iloinen eduskunnan enemmistön päätöksestä hylätä kansalaisaloite, lääkäri-kansanedustaja Päivi Räsänen kommentoi äänestystulosta.

– Eutanasia tulee jatkotyössäkin torjua tarpeettomana ja elämän kunnioituksen vastaisena, hän sanoo.

”Suomesta saattohoidon mallimaa”

Samalla eduskunta päätti, että elämän loppuvaiheeseen liittyvää sääntelyä arvioimaan perustetaan laajapohjainen asiantuntijaryhmä.

Räsänen toivoo, että asiantuntijaryhmän työssä keskitytään saattohoidon kehittämiseen ja tehdään Suomesta ihmisarvoisen ja kattavan saattohoidon mallimaa.

– Saattohoidon taso ei kaikkialla ole sitä, mitä sen tulisi olla, ja valitettavasti taso vaihtelee. Tästä ei kuitenkaan tule tehdä sitä johtopäätöstä, että eutanasia olisi oikea ratkaisu näihin elämän loppuvaiheen ongelmiin, Räsänen arvioi.

Kristillisdemokraatit tekevät työtä sen eteen, että laadukas saattohoito on saataisiin kaikkien sitä tarvitsevien ulottuville kaikkialla Suomessa.

–  Se tarkoittaa, että kuolevan potilaan yksilökohtaiset tarpeet kohdataan, kivut ja muut oireet lievitetään, pelot, arvottomuuden ja taakkana olemisen tunne saadaan väistymään ja myös iäisyyskysymykset kohdataan yhdessä. Hyvä saattohoito kohtaa myös kuolevan potilaan omaiset ja läheiset tarpeineen, asiaa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsitellyt lääkäri-kansanedustaja Sari Tanus muistutti aiheen eduskuntakeskustelussa eilen.

Tanus kertoo yllättyneensä Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinosen esittämästä lausumasta, joka tähtäsi eutanasialain valmistelemisen aloittamiseen.

– Heinonen teki esityksensä, siitä huolimatta, että Sosiaali- ja terveysvaliokunta oli jo antanut asiasta yksimielisen lausunnon, joka ei puoltanut asian eteenpäin viemistä.

Tanus vetosi eutanasiaa koskevassa eduskuntakeskustelussa lääkärinä antamaansa Hippokrateen valaan.

– Olen luvannut, etten anna potilaalle kuolettavaa myrkkyä, vaikka sitä minulta pyydettäisiin. Olen luvannut hoitaa ja helliä.

Tästä oli kyse eutanasia-aloitteessa:

– Eutanasian laillistamista koskeva kansalaisaloite käynnistettiin marraskuussa 2016. Se keräsi noin 63 000 kannatusilmoitusta. Kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle viime vuoden helmikuussa.

– Aloitetta perusteltiin sillä, että lakia tarvitaan lisäämään elämän loppuajalle vaihtoehto heille, jotka eivät saa sietämättömiin kärsimyksiinsä riittävää lievitystä. Kansalaisaloitteen puuhamiehinä ovat olleet ex-kansanedustajat Henrik Lax, Esko Seppänen, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale ja Iiro Viinanen.

– Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti huhtikuun alussa kansalaisaloitteen hylkäämistä. Valiokunnan mietinnössä esitettiin kuitenkin, että elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa selvittämään asetetaan laaja asiantuntijatyöryhmä.

– Myös Lääkäriliitto ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat ilmoittaneet, että heidän kantansa eutanasiaan on kielteinen.

– Eduskunta hylkäsi lopulta äänestyksessä eutanasia-lain selvin luvuin, mutta päätti, että elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa selvittämään asetetaan laaja asiantuntijatyöryhmä.

Ylös