”On väärin, että sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö on kesken, kun vaalikampanjoita jo viritellään”

5.5.2018 klo 12:01 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah arvioi sote- ja maakuntauudistusten aikataulujen olevan aivan liian tiukkoja. Valmistelu ja päätöksenteon laatu kärsii jo silkan inhimillisen jaksamisen vuoksi.

Kristiillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah arvioi, että maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa yksi suurimmista ongelmista on kiire.

Etenkin sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan edustajat kuormitettuja aikataulupaineen alla. Päätöksenteon laatu voi Essayah’n mukaan kärsiä jo silkan inhimillisen jaksamisen vuoksi.

– Tilanteessa, jossa pitäisi nähdä kauas ja ymmärtää valtava määrä eri tekijöiden ja järjestelmien keskinäisriippuvuuksia nyt ja tulevaisuudessa.

Eilen sote-aikatauluun haettiin kahden viikon lisäaikaa siten, että viimeiset äänestykset olisivat heinäkuun alussa.

Maakuntavaalien ajankohtaa ei välttämättä kuitenkaan lykättäisi, vaan vaalijohtajan sanoin ollaan etsimässä ”luovaa” ratkaisua.

– On mielestäni väärin, että osa lainsäädäntöä on yhä auki, kun vaalikampanjoita jo viritellään.

Kristillisdemokraatit eivät Essayah’n mukaan kritisoi mallia oppositiopuolueella kuuluvan kriittisen roolin vuoksi, vaan ovat suhtautuneet käsillä olevaan maakunta- ja sote-uudistukseen pragmaattisesti.

– Olemme pyrkineet olemaan kritiikissämme rakentavia, ja miettimään viimeiseen asti, voiko kauan kaivatun sote-uudistuksen toteuttaa.

Essayah’n mukaan vaikeuskerroin on kasvanut, kun mukaan ovat tulleet niin maakuntahallinto lukuisine uusine tehtävineen kuin useampaan kertaan viilattu valinnanvapausmalli.

Euroopan kustannustehokkainta terveydenhuoltojärjestelmää ei kannata kiireessä heikentää

– Näihin kaikkiin pitäisi nyt meneillään olevissa valiokuntakäsittelyissä saada parannuksia, jotta uudistusta kannattaa viedä eteenpäin. Kaikkien puolueiden jakamat alkuperäiset tavoitteet kuten yhdenvertaisuus, integraatio ja kustannusten hillintä eivät muuten toteudu.

Essayah’n mukaan maakuntia uhkaa suunniteltu rahoitusleikkuri, jolloin säästöjä voi hakea vain palveluita karsimalla tai asiakasmaksuja korottamalla.

– Kenellä on viisaus kapitaatiokorvauksen oikealle tasolle asettamiseen siten, ettei seurauksena ole hyväkuntoisten ylihoito ja huonokuntoisten alihoito sekä pyöröovi-ilmiö yksityisistä sote-keskuksista maakuntien ja erikoissairaanhoidon kontolle, Essayah kysyy.

Hänen mielestään Euroopan kustannustehokkainta terveydenhuoltojärjestelmää ei kannata kiireessä heikentää. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kaupunkien kysymys on: miksi korjata sitä, minkä ei koeta olevan rikki.

Vaikutukset eivät myöskään ole maaseutumaakunnillekaan yksiselitteisiä.

– Jos malli hyväksytään, niin seuraavan hallituksen haasteellinen tehtävä on rahoittaa ja valvoa maakunta- ja sote-uudistuksen täytäntöönpanoa ja paikkailla valitun mallin puutteita.

Viikko sitten Lapinlahdella vappupuheessaan Essayah arvioi, että valinnanvapausmallin vieminen eteenpäin vaatisi 3–4 vuoden siirtymäajan markkinoiden avaamiselle, jotta maakunnat ehtivät saada omat liikelaitoksensa kuntoon.

Ylös