Oppositiojohtajien mielestä hallituksen sote-hätiköinti uhkaa jo parlamentarismia

17.5.2018 klo 10:18 Politiikka Samuli Rissanen

– Hallituksen poliittisista ratkaisuista johtuva kiire uhkaa muuttaa suomalaisen parlamentaarisen järjestelmän perusteita hyvin periaatteellisella ja merkittävällä tavalla, oppositiojohtajat arvioivat yhteisessä kannanotossaan.

Oppositiopuolueiden eli Sdp:n, Vihreiden, Vasemmistoliiton, perussuomalaisten, Rkp:n ja Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenjohtajat vaativat, että eduskunnassa on palattava normaaleihin hyviin toimintatapoihin.

Oppositiopuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat vetoavat eduskunnan puhemiesneuvostoon, jotta se käsittelisi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa syntyneen tilanteen, jossa asioiden käsittelyä on estetty hallituspuolueiden edustajien äänestyspäätöksellä.

Valiokunta päätti eilen äänestyspäätöksellä jättää antamatta lausuntoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022.

– Ennen tätä päivää hallituspuolueiden edustajat eivät ole eduskunnassa estäneet asian käsittelyä valiokunnassa vetoamalla hallituksen kiireeseen.

Perusteluna on ollut ajan vapauttaminen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen käsittelyyn.

– Ennen tätä päivää hallituspuolueiden edustajat eivät ole eduskunnassa estäneet asian käsittelyä valiokunnassa vetoamalla hallituksen kiireeseen.

– Nyt tehdyllä päätöksellä sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallituspuolueiden edustajat ovat evänneet muilta valiokunnan kansanedustajilta oikeuden hoitaa asianmukaisesti edustajantehtäväänsä, oppositio kritisoi kannanotossaan.

He muistuttavat, että valiokuntatyöskentelyn toimintatapa voidaan johtaa suoraan perustuslaista ja siihen kuuluu, että asioihin perehdytään, kuullaan asiantuntijoita ja valiokunta muodostaa tämän pohjalta kantansa käsiteltävään asiaan.

Oppositio muistuttaa, että hallitus toimii eduskunnan luottamuksen varassa ja eduskunta itse määrittelee, miten se käsittele hallituksen esittämät asiat. Nyt hallituksen poliittisista ratkaisuista johtuva kiire uhkaa muuttaa suomalaisen parlamentaarisen järjestelmän perusteita hyvin periaatteellisella ja merkittävällä tavalla.

Oppositioryhmien puheenjohtajat vetoavat, että puhemiesneuvosto ottaa asiaan pikaisesti kantaa ja ryhtyy toimenpiteisiin suojellakseen eduskunnan arvovaltaa ja asemaa ylimpänä valtiovallan käyttäjänä.

– Valtasuhteet vaihtuvat ja on kaikkien poliittisten ryhmien etu, ettei eduskunnan arvovaltaa ja toimintakykyä nakerreta lyhytnäköisesti, vaan kansanedustajille turvataan oikeus hoitaa tehtävänsä ja velvollisuutensa kaikissa tilanteissa.

Ylös