Kansanedustajien sopeutumiseläke muuttuu sopeutumisrahaksi, jota saa enimmillään kolme vuotta

18.5.2018 klo 15:37 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä lopetetaan ja korvataan sopeutumisrahalla, joka on jo käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla.

Nyt tehty päätös koskee niitä entisiä kansanedustajia, jotka tällä hetkellä saavat sopeutumiseläkettä, ja niitä ennen vuotta 2011 valittuja kansanedustajia, jotka nykylain mukaan ovat siihen oikeutettuja.

Eduskuntaryhmät ovat sopineet asiasta ja eduskunnan tiedotteen mukaan uudistus on tarkoitus saattaa voimaan ripeästi.

Nyt sopeutumiseläkkeellä olevilla entisillä kansanedustajilla on esityksen mukaan oikeus saada sopeutumisrahaa kolme vuotta lain voimaantulosta.

Muille sopeutumisrahaa maksetaan nykylainsäädännön mukaisesti 1-3 vuotta sen perusteella, kuinka kauan edustajatoimi on kestänyt. Sopeutumisrahaa maksettaessa otetaan huomioon ansio- ja yrittäjätulojen lisäksi myös pääomatulot.

Ykkös- ja kakkoskauden kansanedustajien sopeutumisrahaa korotetaan lähemmäs ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa.

Nykyistä sopeutumisrahajärjestelmää korjataan niin, että ensimmäisen ja toisen kauden edustajien sopeutumisraha korotetaan lähemmäs ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa ja oikeus sopeutumisrahaan syntyy, kun on ollut vähintään vuoden kansanedustajana.

Muutokseen liittyviä lakipykäliä valmistellaan parhaillaan virkatyönä, jonka jälkeen eduskuntaryhmien puheenjohtajat tekevät asiasta yhteisen lakialoitteen. Ratkaisuja valmisteltaessa on pyydetty lausunnot perustuslakiasiantuntijoilta.

Ylös