Räsänen tutustuu Demon politiikkakoulun toimintaan: ”Myanmarin haurasta demokratiaa vahvistettava”

21.5.2018 klo 17:27 Politiikka Merja Eräpolku

Eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestön Demon puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) on parhaillaan tutustumassa järjestön toteuttaman politiikkakoulun toimintaan Myanmarissa. Koulun kautta halutaan vahvistaan maan haurasta demokratiaa.

– Maassa, jossa uusia puolueita on paljon ja puoluekenttä on sirpaleista, demokraattinen kehitys edellyttää koulutusta ja tukea. Demon ohjelmassa ohjataan puolueiden toimijoita esimerkiksi rakentamaan puolueille ohjelmia sekä ennen muuta tekemään yhteistyötä keskenään, kertoo Päivi Räsänen matkaltaan.

Myanmarissa on siirrytty monipuoluejärjestelmään pikkuhiljaa, vasta vuodesta 2011 lähtien. Ensimmäiset sotilasdiktatuurin jälkeiset vapaat vaalit pidettiin vuonna 2015.

– Vielä kymmenen vuotta sitten politiikkaan liittyvä kirjallisuuskin oli Myanmarissa kiellettyä, Räsänen toteaa.

Myanmarin politiikkakoulu tukee demokraattisen kulttuurin juurtumista maahan auttamalla poliitikkoja ja puolueita toimimaan demokratian pelisääntöjen mukaisesti puoluerajat ylittävän yhteistyön avulla.

– Tämä on tärkeää maassa, jonka demokratiakehitys on vielä alkuvaiheessa ja jossa edelleen jatkuvat vaikeat etniset konfliktit sekä armeijan vahva rooli ovat olleet esteenä laajalle ja luottamukselliselle vuoropuhelulle eri poliittisten toimijoiden välillä. Politiikkakoululla on yhteistyösopimus Myanmarin kansallisen vaalikomission kanssa, kertoo Demon toiminnanjohtaja Anu Juvonen.

Demo ja sen hollantilainen sisarjärjestö Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) ovat toteuttaneet Suomen ja Alankomaiden ulkoministeriöiden tuella Myanmarissa monipuoluepohjaista politiikkakoulua vuodesta 2014. Myanmarin viidessä itäisessä osavaltiossa toimivan politiikkakoulun koulutuksiin on osallistunut jo lähes 170 poliitikkoa 32 eri puolueesta.

Myanmarissa demokratiakehitys on vielä alkuvaiheessa ja jossa edelleen jatkuvat vaikeat etniset konfliktit sekä armeijan vahva rooli ovat olleet esteenä laajalle ja luottamukselliselle vuoropuhelulle eri poliittisten toimijoiden välillä.

Toiminnan erityisenä painopisteenä on naisten poliittisen osallistumisen vahvistaminen. Viikon aikana Räsänen tapaa politiikkakoulussa opiskelleita naispoliitikkoja. Hän esittelee suomalaista puoluejärjestelmää sekä naisten poliittisen osallistumisen tilaa.

Demossa uskotaan, että Räsäsen pitkä poliittinen ura kansanedustajana, puoluejohtajana ja ministerinä on inspiraation lähde paikallisille naispoliitikoille, joilla on paitsi puoluerakenteissa myös edustuksellisuudessa vielä paljon haasteita.

Myanmarin politiikkakoulun naisalumnit kuudestatoista eri puolueesta tapasivat Demon edustajat. Mukana takarivissä Päivi Räsänen ja Anu Juvonen.

Räsänen tutustuu matkansa aikana myös EU:n, ulkoministeriön, YK:n sekä kansainvälisen demokratiatukijärjestö International IDEA:n toimintaan hyvän hallinnon ja demokratiatuen saralla.

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry on suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, joka ulkoministeriön tuella edistää demokratiaa toteuttamalla suomalaisten puolueiden ja demokratisoituvien maiden poliittisten puolueiden välisiä yhteistyöhankkeita. 2018-2019 sen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Päivi Räsänen.

Ylös